Drukuj Drukuj

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Listopad

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 24.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Listopad:

2 listopada 1645 r. Pod tą datą w Księdze Cudów janowskich OO. Dominikanów odnotowano pierwsze objawienie Matki Bożej Wojciechowi Boskiemu.
15 listopada 1864 r. Wojska carskie zajmują budynki klasztorne janowskich OO. Dominikanów, następuje faktyczna kasata zakonu.
5 listopada 1918 r. W Janowie formują się pierwsze zalążki nowej władzy, organizuje się straż obywatelska. Datę tę uznaje się za dzień odzyskania niepodległości przez Janów.
listopad 1918 r. Podczas ucieczki z janowskiego więzienia grupy osadzonych, zostaje zastrzelony W. Rydzewski, uczeń VI kl. gimnazjum i członek POW.
8 listopada 1926 r. Z inicjatywy janowskiego oddziału Związku Robotników Przemysłu Odzieżowego wybucha strajk uczniów i czeladników krawieckich. Do strajku przystępuje 25 osób.
1 listopada 1930 r. Pierwsze ubezpieczenie młodzieży janowskiego Gimnazjum Humanistycznego Polskiej Macierzy Szkolnej ze składek członkowskich Koła. Młodzież ubezpieczona została na wypadek choroby lub kalectwa w Towarzystwie Ubezpieczeniowym „Westa”.
15 listopada 1931 r. Parafię w Janowie obejmuje ks. Józef Dąbrowski, późniejszy infułat i kanonik kapituły zamojskiej.
Listopad 1939 r. Do Janowa Lubelskiego przyjeżdża niemiecki batalion budowlany oraz lekarz – Niemiec, polskiego pochodzenia dr Zakopielski, który z polecenia władz niemieckich obejmuje nadzór nad Szpitalem.
listopad 1942 r. Pod murem janowskiego więzienia Niemcy rozstrzeliwują 18 zakładników z gminy Pysznica.
15 listopada 1944 r. Zostaje założona w Janowie Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
22 listopada 1945 r. Na ul. Zamoyskiej ginie od kul UB Leon Szpyt „Cudny”, l.19, żołnierz z oddziału partyzanckiego NSZ Visa – kpt. Wincentego Sowy.
22 listopada 1945 r. W domu pp. Winiarczyków przy ul. Szewskiej, od kul UB giną: Sławomir Piotrowski „Bohun”, l. 21, partyzant z oddziału NSZ Wincentego Sowy , „Visa” ( do 1944 r.)  i Kazimierz Winiarczyk, l. 17.
18 listopada 1995 r. Biskup sandomierski Wacław Świerzawski dokonuje poświęcenia Domu Pielgrzyma wybudowanego przy janowskim sanktuarium.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik |

 

facebook youtube