Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Lipiec

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 10.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Lipiec:

21 lipca 1640 r. Przywilej lokacyjny wydany przez króla Władysława IV zezwala Katarzynie z Ostroga Zamoyskiej na założenie miasteczka Biała.
30 lipca 1659 r. Decyzją biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego powstaje w Janowie klasztor OO. Dominikanów.
4 lipca 1671 r. Powstaje w Janowie cech szewski.
28 lipca 1687 r. Marcin Zamoyski przywilejem zatwierdza nadanie nowych gruntów: 5 łanów wzdłuż gościńca krzemienieckiego ( w kierunku Frampola) oraz 7 łanów wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku Modliborzyc. Potwierdził również prawo magdeburskie, prawa cechów oraz dotychczasowe targi i jarmarki oraz ustalił wysokość czynszów.
lipiec 1919 Pierwszym komendantem powiatowym Policji Państwowej w Janowie Lubelskim zostaje jako pełniący obowiązki Alfons Ćwieliński.
10 lipca 1920 r. W Janowie odbywa się wiec z udziałem wszystkich przedstawicieli organizacji politycznych, celem obrony niepodległości kraju.
7 lipca 1922 r. W największym w historii Janowa pożarze, spaleniu ulega 2/3 miasta. Według ówczesnych szacunków spłonęło wówczas 823 budynki na 248 posesjach bez dachu nad głową zostało 3284 mieszkańców miasta.
15 lipca 1924 r. Czwartym komendantem Policji Państwowej w Janowie Lubelskim zostaje podkomisarz Marian Skulski.
1 lipca 1926 r. Piątym, a zarazem ostatnim przed okupacją komendantem Policji Państwowej w Janowie Lubelskim zostaje podkomisarz Kazimierz Sierakowski.
15 lipca 1927 r. Staraniem Związku Kółek Rolniczych w Janowie Lubelskim wysłano z tutejszego powiatu trzy gniazda kur zielononóżek na wystawę drobiu do Krasnegostawu.
25 lipca 1944 r. W młynie u Długosza – Młynarza kwateruje specjalny oddział saperów SS, który miał przygotować wysadzenie w dniu 27 lipca w godzinach porannych  najważniejszych obiektów w Janowie Lubelskim.
26 lipca 1944 r. Niemcy zostają wyparci z Janowa przez brygadę AL im. Wandy Wasilewskiej.
lipiec 1944 r. Następuje likwidacja niemieckiego zakładu karnego Deutsche Strafanstalt Janów Lubelski.
1 lipca 1945 Na obrzeżach Janowa Lubelskiego UB rozstrzeliwuje Stefana Dworaka, l. 22, partyzanta z oddziału NOW dowodzonego przez Józefa Zadzierskiego  „Wołyniaka”.
11 lipca 1945 r. Na janowskim rynku od strony ul. Kilińskiego, na oczach spędzonego pod przymusem tłumu mieszkańców Janowa, UB rozstrzeliwuje 3 partyzantów z oddziału NOW Tadeusza Gajdy „Tarzana”: chor. Karola Bisa „Wysokiego” zastępcę dowódcy oddziału AK Tarzana; st. sierż. Stanisława Dziubka, „Visa” i sierż. Jana Mierzwę „Błyskawicę”.

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec |

facebook youtube