Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Maj

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 03.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Maj:

29 maja 1654 r. Jan Zamoyski wydaje kolejny przywilej dotyczący osiedlania się w Janowie Żydów, m.in. zezwala im na wybudowanie w rynku 8 kamienic mających ułatwić im handel.
14 maja 1694 r. Przeor janowskich OO. Dominikanów ojciec Jacek Chylicki otrzymuje od biskupa krakowskiego Jana Matachowica zgodę na budowę nowego, murowanego kościoła i klasztoru.
10 maja 1775 r. Ordynat Jakub Zamoyski zatwierdza ustawę dla janowskich cechów wieprzowników, wołowników, piekarzy, krupierzy, krochmalników, olejarzy, smolarzy. Jest to pierwsza ustawa organizująca cechy rzemiosł w Janowie.
12 maja 1777 r. Jan Jakub Zamoyski dziewiąty ordynat postanowił zrzec się Ordynacji przekazując ją swemu bratu – Andrzejowi.
21 maja 1861 r. Janowscy OO. Dominikanie odprawiają bardzo uroczysty pogrzeb dziewczynki zamordowanej przez rosyjskich żołnierzy.
 2 maja 1903 r. 44 mieszczan i janowskich włościan spisuje akt notarialny i umowę spółki rozpoczynając organizację janowskiego browaru.
3 maja 1919 r. W janowskim kościele odbywa się pierwsze przyrzeczenie tutejszej drużyny harcerskiej połączone z mszą św. mającą charakter patriotyczny.
31 maja 1931 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Rodzicielskiego Gimnazjum Humanistycznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim. Wspólnie z dyrekcją szkoły podjęte zostają działania utrzymania janowskiego Gimnazjum, któremu w związku z bardzo dużym zadłużeniem  ( 23 tys. zł ) grozi likwidacja. Działania te, to m.in. doraźna pomoc finansowa  w wys. 50 zł od każdego rodzica.
5 maja 1935 r. Powstaje w Janowie Lubelskim Związek Młodzieży Narodowej.
1 maja 1938 r. Burmistrzem Janowa zostaje Robert Bijasiewicz.
maj 1941 r. Niemcy aresztują ponad 30 mieszkańców Janowa – urzędników, nauczycieli, policjantów, lekarza powiatowego i innych.
28 maja 1946 r. W starciu z NKWD w Janowie Lubelskim zginął Tadeusz NN, ps. Łoś , partyzant z 27 Wołyńskiej D.P. AK. Był w oddziale „Żbika”, ”Zapory”.
2 maja 1953 r. Janowski Browar Zarządzeniem Ministra Przemysłu Drogowego i Rzemiosła powierzony zostaje Lubelskim Zakładom Przemysłu Terenowego.
 8 maja 1979 r. Uchwałą Rady Państwa miastu i gminie zostaje nadany Order Krzyża Grunwaldu II Klasy.
29 maja 1984 r. Decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, na terenie Lasów Janowskich utworzony zostaje Partyzancki Park Pamięci Narodowej.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień |

facebook youtube