Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Czerwiec

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 08.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Czerwiec:

10 czerwca 1653 r. W związku z wyniszczeniem Janowa w okresie walk z Chmielnickim, król Jan Kazimierz uwalnia Janów od wszelkich ciężarów wojskowych. Ponieważ w ustanawiającym przywileje dla miasta król po raz pierwszy oficjalnie używa nazwy Janów, datę jego wydania uznaje się również za zmianę nazwy miasta.
8 czerwca 1680 r. Komisja zesłana do Janowa przez Marcina Zamoyskiego doprowadza do uporządkowania przestrzennego miasta. Oznaczone zostają granice miasta oraz ustalona wysokość podatków z pól, ogrodów, domów i od rzemieślników.
17 czerwca 1689 r. Umiera czwarty ordynat Marcin Zamoyski.
22 czerwca 1905 r. Utworzona zostaje w Janowie Ochotnicza Straż Pożarna „celem gaszenia pożarów i przeciwdziałania klęskom pożarowym w obrębie miasta Janowa i okolic”. Pierwszym dowódcą zostaje Wincenty Biżek.
19 czerwca 1927 r. Wiec rodzicielski w janowskim Gimnazjum. Założenie Koła Rodzicielskiego przy Gimnazjum Humanistycznym Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie. Pierwszym prezesem zostaje Ksawery Wróblewski.
2 czerwca 1930 r. Zarząd Koła Rodzicielskiego przy Gimnazjum Humanistycznym Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim rozpoczyna zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup pianina dla gimnazjum. Zakupiono je w listopadzie 1930 r.
24 czerwca 1933 r. Odbywa się w Janowie zjazd chórów dekanatu janowskiego i zlot Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
czerwiec 1934 r. W janowskim więzieniu dochodzi do buntu więźniów politycznych przeciwko nowemu regulaminowi.
czerwiec 1936 r. Przed janowskim sądem odbywa się proces działaczy Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej.
11 czerwca 1939 r. Ostatnie przed wybuchem II wojny światowej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła Rodzicielskiego przy Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Szkoły Średniej w Janowie Lubelskim.
11-15 czerwca 1944 r. Niemcy przeprowadzają w lasach janowskich największą operację przeciwpartyzancką, oznaczoną kryptonimem „Sturmwind I” („Wicher I”).
13 czerwca 1944 r. Na terenie janowskiego cmentarza Niemcy rozstrzeliwują 8 osób schwytanych podczas operacji przeciwpartyzanckiej „Sturmwind I”.
14 czerwca 1944 r. W ramach operacji „Sturmwind I”, nad rzeką Branew rozgrywa się największa na ziemiach polskich bitwa partyzancka, określana również bitwą na Porytowym Wzgórzu.
16 czerwca 1946 r. Na boisku ówczesnego gimnazjum (obecnie w tym miejscu stoi Urząd Miasta) odbywa się pierwsze po wojnie przyrzeczenie janowskiej drużyny harcerskiej.
2 czerwca 1957 r. W janowskim sanktuarium poświęcony zostaje wielki różaniec procesyjny, wykonany przez Stefana Flisa z Zofianki Górnej.
29 czerwca 1957 r. Odbywa się konsekracja dzwonu dla janowskiego kościoła, sprowadzonego przez ks. Niedźwińskiego. Konsekracji dokonuje biskup lubelski dr Piotr Kałwa, nadając dzwonowi imię „Piotr”.
czerwiec 1969 r. Na proboszcza janowskiej parafii zostaje powołany ks. Roman Kwieciński.
16 czerwca 1974 r. Na Porytowym Wzgórzu, w miejscu walk partyzanckich z 1944 r. odsłonięty zostaje pomnik autorstwa prof. Bronisława Chromego.
12 czerwca 1983 r. Ks. dziekan Roman Kwieciński dokonuje uroczystego poświęcenia Drogi Krzyżowej w Kruczku. W uroczystości wzięło udział ponad 1000 osób, które przeszły do Kruczka procesją z janowskiego kościoła.
5 czerwca 1990 r. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w odrodzonym samorządzie – Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy zostaje Józef Krysteli, a w fotelu Burmistrza zasiada Ryszard Karwatowski.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj |

facebook youtube