Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Kwiecień

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 01.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Kwiecień:

29 kwietnia 1652 r. Jan Zamoyski ze względu na wyludnienie miasta wskutek zniszczeń wojennych i morowego powietrza, zezwala Żydom na swobodne osiedlenie się w mieście i uprawianie handlu oraz wykonywanie rzemiosła krawieckiego i kuśnierskiego, zwalniając ich od podatków na 15 lat. Zakazuje im jednak budowy domów w obrębie rynku i w pobliżu kościoła katolickiego.
kwiecień 1656 r. Janów zostaje zniszczony przez wojska szwedzkie.
7 kwietnia  1664 r. Umiera Jan Zamoyski, trzeci ordynat.
kwiecień 1754 r. W pożarze Janowa spaleniu ulega ponad 50 domów, synagoga, szpital i łaźnia miejska. Straty po tym pożarze szacowane są na 107 tys. zł.
kwiecień 1816 r. Stanisław Zamoyski zleca swej administracji utworzenie w Janowie cechów wąskiego i szerokiego sukna oraz wybudowanie folusza, sprowadzenie maszyn do gręplowania i przędzenia, sprowadzenie wykwalifikowanego farbiarza, a także zawarcie kontraktu na dostawę janowskiego sukna dla wojska. jednocześnie sukiennikom zostaje udzielona pomoc finansowa i w materiałach budowlanych.
kwiecień 1818 r. Sukiennicy wystawiają pismo do Komisji Województwa Lubelskiego, w którym proszą, aby ta zabroniła Żydom w zakładaniu warsztatów.
1 kwietnia 1926 r.- Powstaje w Janowie Związek Zawodowy Robotników i Robotnic Przemysłu Skórzanego.
kwiecień 1940 r. Gestapo aresztuje w Janowie komendanta Obwodu ZWZ kpt. Zbigniewa Ślęka, rozstrzelanego 15 lipca 1940 r. w Rurach Jezuickich pod Lublinem.
27/28 kwietnia 1945 r. W akcji oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza „Podkowę”,  rozbite zostaje janowskie więzienie, gdzie UB i NKWD przetrzymuje sanitariuszki i łączniczki z Powstania Warszawskiego.
kwiecień 1973 r. Oddana zostaje do użytku nowa Przychodnia Rejonowa w Janowie Lubelskim.
27 kwietnia 1990 r. Zostaje zarejestrowany Rotary Club w Janowie Lubelskim, jako trzeci klub w Polsce. Pierwszym Prezydentem Klubu został Krzysztof Kalita.

 

| Styczeń | Luty | Marzec |

facebook youtube