Drukuj print

Kontakt

sekretariat@janowlubelski.pl

place ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski
phone tel. +48 15 87 24 330
fax. +48 15 87 24 670

Adres skrytki ePUAP:

/UMJL/SkrytkaESP

Godziny pracy:

pon., śr., czw. 7.30-15.30
wtorek 7.30-16.00
piątek 7.30-15.00

 

Numer konta bankowego gminy

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

Kierownik Referatu:

Małgorzata Jasińska

Pokój 21

tel.: 15 872-43-22

inwestycje@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. Inwestycji:

Bernard Zakościelny

Pokój 21

tel.: 15 872-43-22

bernard.zakoscielny@janowlubelski.pl


Specjalista ds. Inwestycji:

Joanna Startek

Pokój 21

tel.: 15 872-43-22

joanna.startek@janowlubelski.pl


Specjalista ds. Inwestycji:

Edyta Szkutnik

Pokój 21

tel.: 15 872-43-22

edyta.szkutnik@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. inwestycji:

Edward Podkański

Pokój 21

tel.: 15 872-43-22

edward.podkanski@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych:

Barbara Mucha

Pokój 4

tel.: 15 872-43-10

zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl


Inspektor ds. zamówień publicznych:

Anna Flis

Pokój 4

tel.: 15 872-43-10

anna.flis@janowlubelski.pl

Referat Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Referatu

Magdalena Kolasa

Pokój 27
tel.: 15 872-43-31,
magdalena.kolasa@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. kadrowych i działalności gospodarczej:

Mariola Kołtyś

Pokój 20

tel.: 15 872-46-72

mariola.koltys@janowlubelski.pl

 

Referat Architektury i Nieruchomości

Kierownik Referatu:

Waldemar Futa
Pokój 22
tel.: 15 872-43-29
waldemar.futa@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego:

Krzysztof Zbiżek

Pokój 22

tel.: 15 872-46-73

planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


Specjalista ds. architektury i planowania przestrzennego:

Michał Nizioł

Pokój 22

tel.: 15 872-46-73

michal.niziol@janowlubelski.pl


Gł. specjalista ds. gospodarki nieruchomościami:

Andrzej Molicki

Pokój 26

tel.: 15 872-43-16

gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


Referent ds. gospodarki nieruchomościami

Izabela Zięba

Pokój 26

tel.: 15 872-43-16

izabela.zieba@janowlubelski.pl

Referat Budżetowo - Podatkowy

Kierownik Referatu:

Skarbnik Gminy - Monika Machulak
Pokój 18
tel.: 15 872-43-14
skarbnik@janowlubelski.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej:

Grażyna Orzeł

Pokój 17
tel.: 15 872-43-24

grazyna.orzel@janowlubelski.pl


Inspektor ds. księgowości budżetowej i budżetu:

Joanna Drzazga

Pokój 17

tel.: 15 872-43-24

joanna.drzazga@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. księgowości budżetowej:

Lidia Momot

Pokój 17

tel.: 15 872-43-24

lidia.momot@janowlubelski.pl


Inspektor ds. płac:

Justyna Kędra-Łukasiewicz

Pokój 16

tel.: 15 872-43-24

justyna.kedra-lukasiewicz@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. księgowości budżetowej:

Ewa Startek

Pokój 16

tel.: 15 872-43-24

ewa.startek@janowlubelski.pl


Inspektor koordynator ds. księgowości podatkowej:
Katarzyna Wrotkowska

Pokój 19

tel.: 15 872-43-23

katarzyna.wrotkowska@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. księgowości podatkowej:
Michał Flis

Pokój 19

tel.: 15 872-43-23

michal.flis@janowlubelski.pl


Specjalista ds. księgowości podatkowej:
Robert Butryn

Pokój 19

tel.: 15 872-43-23

robert.butryn@janowlubelski.pl


Inspektor ds. ewidencji księgowej:
Krzysztof Suchora

Pokój 19

tel.: 15 872-43-23

krzysztof.suchora@janowlubelski.pl


Inspektor ds. obsługi kasy:

Anna Ignaczyńska

Pokój 12

tel.: 15 872-43-06

anna.ignaczynska@janowlubelski.pl

Referat Promocji i Rozwoju

Kierownik Referatu:

Elżbieta Iwankiewicz

Pokój 24
tel.: 15 872-43-13

pr@janowlubelski.pl
elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. promocji i rozwoju:

Anna Jaremek

Pokój 24
tel.: 15 872-43-13

anna.jaremek@janowlubelski.pl


Podinspektor ds. promocji i komunikacji społecznej:

Dorota Kozdra

Pokój 13
tel.: 15 872-43-20

gazetajanowska@janowlubelski.pl


Kierowca:

Wojciech Peret

wojciech.peret@janowlubelski.pl

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu:

Anna Szkup

Pokój 3
tel.: 15 872-43-15
gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl


Inspektor ds. drogownictwa:

Justyna Kuśmierczyk

Pokój 3
tel.: 15 872-43-15

justyna.kusmierczyk@janowlubelski.pl


Inspektor ds. gospodarki komunalnej i odpadami:

Tomasz Jaworski

Pokój 10
tel.: 15 872-20-11

tomasz.jaworski@janowlubelski.pl


Inspektor ds. gospodarki komunalnej:

Krzysztof Waldemar Kołtyś

Pokój 10
tel.: 15 872-20-11

krzysztof.koltys@janowlubelski.pl


Mł. referent ds. gospodarki komunalnej i odpadami:

Kamil Wybrański

Pokój 10
tel.: 15 872-20-11

kamil.wybranski@janowlubelski.pl

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Kierownik Referatu:

Paweł Kusz

Pokój 5
tel.: 15 872-43-09
ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl


Inspektor ds. ewidencji ludności:

Elżbieta Szostek

Pokój 6
tel.: 15 872-43-09

ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl


Inspektor ds. ewidencji ludności:

Justyna Kamińska

Pokój 6

tel.: 15 872-43-09

justyna.kaminska@janowlubelski.pl


Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej:

Ewa Misztal

Pokój 13
tel.: 15 872-43-20

biurorady@janowlubelski.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Referatu:

Dorota Walikowska

Pokój 2

tel. kom.: 603785224

tel.: 15 872-43-21
usc@janowlubelski.pl

dorota.walikowska@janowlubelski.pl


Z-ca Kierownika Referatu:

Iwona Wojtan

Pokój 2

tel. kom.: 603785224

tel.: 15 872-43-21
usc@janowlubelski.pl

iwona.wojtan@janowlubelski.pl

Inspektor ds. ochrony danych

Inspektor ds. ochrony danych:

Paweł Wiśniewski
pok. 22

tel.: 15 872-46-73
iod@janowlubelski.pl

 

Radca Prawny

Radca Prawny:

Eugeniusz Kiszka
tel.: 15 872-43-20
radcaprawny@eugeniuszkiszka.pl

 

Radca Prawny:

Urszula Nieborak
tel.: 15 872-43-20
urszula.nieborak@janowlubelski.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego i Logistyki

Kierownik Referatu:
Sławomir Dworak
Pokój 7
tel.: 15 872-46-71
slawomir.dworak@janowlubelski.pl


Inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowej i zarządzania kryzysowego:

Andrzej Orzeł

Pokój 7
tel.: 15 872-46-71

andrzej.orzel@janowlubelski.pl

 

facebook youtube