Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Październik

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 22.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Październik:

21 października 1742 r. Biskup Michał Kunicki, sufragan krakowski dokonuje konsekracji janowskiego kościoła i klasztoru OO. Dominikanów.
październik 1918 r. Dr Władysław Jabłoński, naczelny lekarz sejmiku powiatowego  i przywódca janowskiej komórki Polskiej Organizacji Wojskowej otrzymuje z Lublina  rozkaz przygotowania rozbrojenia okupantów i objęcia tymczasowo władzy w powiecie.
Październik 1919 r. Utworzono biuro Ekspozytury Śledczej przy Komendzie Policji w Janowie.
12 października 1927 r. Zarząd Koła Rodzicielskiego przy Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim rozpoczyna starania dotyczące umundurowania młodzieży szkolnej. Mundury miały mieć kolor granatowy.
11 października 1935 r. Zarząd Koła Rodzicielskiego przy janowskim Gimnazjum podejmuje uchwałę o dopłacie do leczenia zębów uczniom szkoły. Zęby leczy lekarz dentysta pani Kaminerowa. Koszt jednej cementowej plomby 4 zł, z czego 2,50 zł dopłaca Koło Rodzicielskie, a 1,50 zł płacą rodzice.
1 października 1939 r. Wojska niemieckie opuszczają Janów, który zajmują wojska radzieckie.
6 października 1939 r. Do Janowa wkraczają Niemcy. Zajmują zabudowania klasztoru. Kościół zamieniają na stajnię dla koni. Organizują pierwsze władze w Janowie. Rozpoczyna się okres okupacji.
7 października 1939 r. Przez Janów Lubelski Niemcy transportują kilka tysięcy polskich jeńców wojennych z bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.
10 października 1939 r. Mianowany prze Niemców starosta janowski Strössenreuther wydaje odezwę wzywającą ludność do podporządkowania się zarządzeniom policji i władz okupacyjnych oraz m.in. oddanie posiadanej broni pod karą śmierci.
październik 1939 r. Do Janowa przyjeżdża oddział organizacji Todta – służby pracy, który tworzyła ludność podbitych krajów.
październik 1939 r. W janowskim więzieniu utworzony zostaje niemiecki zakład karny Deutsche Strafanstalt.
październik 1939 r. Powstaje w Janowie Obwód Służby Zwycięstwu Polsce, powołany przez Roberta Bijasiewicza.
1 października 1944 r. Prezesem Zarządu Koła Rodzicielskiego przy janowskim Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej zostaje Edmund Wójcicki. Podjęta zostaje uchwała dotycząca comiesięcznych spotkań Zarządu Koła, które maja odbywać się  „w pierwszą niedzielę każdego rozpoczynającego się miesiąca o godz. 11 rano”.
1 października 1957 r. Powstaje w Janowie Ognisko Muzyczne. Jego dyrektorem zostaje pani Mirosława Mudrak.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień |

 

facebook youtube