Drukuj Drukuj

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Sierpień

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 15.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Sierpień:

25 sierpnia 1642 r. Katarzyna Zamoyska wydaje „Artykuły” w związku z zatargami między mieszkańcami wsi Biała i Janowa. Dokument ten po raz pierwszy wymienia nazwę miasta Janów (w dokumencie lokacyjnym miasto otrzymało pierwotnie nazwę Biała od nazwy pobliskiej wsi, na gruntach której zostało zbudowane).
6 sierpnia 1696 r. Anna Zamoyska Podskarbini Wielka Koronna wydaje uniwersał  w sprawie scalenia gruntów należących do Janowa, a także zakazuje sprzedaży przez mieszczan gruntów miejskich mieszkańcom okolicznych wsi, gdyż jak twierdzi przyczynia się to do „upadku prowentu mojego jako i mieszczan”. Nieprzestrzeganie zakazu miało być surowo karane, włącznie z odbieraniem gruntów.
19 sierpnia 1764 r. Utworzony zostaje w Janowie cech bartnicki.
17 sierpnia 1825 r. Zostaje zawarty kontrakt pomiędzy Komisją Województwa Lubelskiego, a Administracją Ordynacji Zamojskiej na wystawienie lokalu dla sądu    i więzienia.
14 sierpnia 1861 r. Ma miejsce manifestacja przeciw zaborcom. OO. Dominikanie stawiają na cmentarzu kościelnym krzyż, odbywa się procesja z chorągwią, na której widnieje godło narodowe.
sierpień 1914 r. Trwa I wojna światowa, Janów zostaje zajęty przez wojska austriackie.
2 sierpnia 1818 r. Powstaje w Janowie Towarzystwo Szkoły Elementarnej, ma ono na celu zabezpieczenie działalności szkoły.
8 sierpnia 1927 r. Pod numerem 937 Rejestru Stowarzyszeń i Związków prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego wpisano Rodzicielskie Koło Szkolne przy Gimnazjum Humanistycznym Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim.
19 sierpnia 1927 r. Pierwszym prezesem Zarządu Koła Rodzicielskiego przy Gimnazjum Humanistycznym Polskiej Macierzy Szkolnej zostaje Stanisław Kożan.
19 sierpnia 1939 r. Urząd Wojewódzki Wydział Społeczno Politycznych w Lublinie zatwierdza zmianę statutu Koła Rodzicielskiego przy Prywatnym Koedukacyjnym Liceum i Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Średniej w Janowie Lubelskim.
16 sierpnia 1943 r. Partyzanci z oddziału NSZ rtm. Leonarda Zub – Zdanowicza przeprowadzają na terenie Janowa Lubelskiego akcję w celu rozbicia Komunalnej Kasy Oszczędności i likwidacji konfidenta gestapo.
28 sierpnia 1944 r. Pierwsze po zakończeniu II wojny światowej Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Szkoły Średniej w Janowie Lubelskim, które włącza się w uruchomienie Gimnazjum i utworzenie bursy dla dojeżdżającej do szkoły młodzieży.
Sierpień 1944 r. Do Janowa Lubelskiego przyjeżdża prof. Juliusz Kleiner z rodziną. Przebywają w domu  lekarza Jeremiasza Sowiakowskiego i jego żony Ewy.
14 sierpnia 1946 r. Podczas walki z UB w Janowie ciężko ranny zostaje Stanisław Mazurkiewicz, ps. Wicher, partyzant z oddziału NOW Józefa Zadzierskiego  „Wołyniaka”. Aresztowany  i skazany na długoletnie więzienie. Zatrzymany zostaje również jego brat Józef, ps. Wiesław, skazany na długoletnie więzienie.
19-22 sierpnia 1950 r. W lasach nieopodal Janowa (Tułowe Góry) KBW i MO przeprowadzają akcję przeciwko jednemu z ostatnich na tym terenie oddziałowi partyzantki niepodległościowej Adama Kusza „Garbatego”
4 sierpnia 1983 r. Z janowskiego kościoła wyrusza pierwsza Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec |

facebook youtube