Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Wrzesień

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 17.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Wrzesień:

8 września 1660 r. OO. Dominikanie oficjalnie przejmują kościół i klasztor w Janowie.
wrzesień 1810 r. W ogromnym pożarze miasta płonie 55 budynków mieszkalnych oraz wiele zabudowań gospodarczych wraz z dobytkiem mieszczan.
1 września 1913 r. Rozpoczyna się rok szkolny w pierwszym w Janowie Gimnazjum.
wrzesień 1914 r. Wycofujące się z Lubelszczyzny wojska rosyjskie podpalają wiele budynków w Janowie.
1 września 1917 r. Dzięki staraniom starosty janowskiego Stanisława Cisło, powstaje w Janowie, po trzyletniej przerwie, czteroklasowe Gimnazjum Filologiczne im. Jana Zamoyskiego Sejmiku Powiatowego w Janowie Lubelskim. Jest to Gimnazjum męskie.
30 września 1919 r. Drugim komendantem powiatowym Policji Państwowej w Janowie Lubelskim ( do listopada b.r. jako p.o.) zostaje komisarz Włodzimierz Łopaciński.
1 września 1920 r. Zmiana nazwy 4-klasowego Gimnazjum Filologicznego im. Jana Zamoyskiego Sejmiku Powiatowego w Janowie Lubelskim na 8-klasowe Gimnazjum Filologiczne  im. Jana Zamoyskiego Sejmiku Powiatowego w Janowie Lubelskim.
1 września 1922 r. Zostaje otwarta szkoła przygotowująca nauczycieli szkół powszechnych, zwana „Properandą”. Była to koedukacyjna szkoła 2 lub 3 – letnia o poziomie szkół zawodowych.
1 września 1922 r. Trzecim komendantem powiatowym Policji Państwowej w Janowie Lubelskim zostaje podkomisarz Franciszek Sitarz.
1 września 1924 r. Powstaje w Janowie Koło Stowarzyszenia Chrześcijańsko – Narodowego Nauczycieli Szkół Powszechnych.
4 września 1939 r. Do Janowa Lubelskiego przybywają pierwsi uciekinierzy ze Śląska, z okolic Krakowa i Częstochowy.
8 września 1939 r. Ok. godz. 13 ma miejsce pierwsze bombardowanie Janowa. W jego wyniku zginęło 70 osób, 100 zostało rannych, zburzone zostało kilkanaście domów, elektrownia miejska i linie telefoniczne. Po około półtorej godzinie nalot został powtórzony. W sumie tego dnia w wyniku bombardowania Janowa śmierć poniosło ok. 350 osób, 1300 było rannych.
8/9 września 1939 r. Janowska policja likwiduje w okolicach Janowa Lubelskiego (w stronę Zofianki) dwóch niemieckich spadochroniarzy.
9 września 1939 r. W obliczu nasilających się działań wojennych, władze Starostwa Powiatowego w Janowie przenoszą swą siedzibę do Godziszowa.
11 września 1939 r. W rejon Janowa docierają pierwsze oddziały Armii Kraków.
13 września 1939 r. Następuje kolejne bombardowanie Janowa. Bomby spadają m.in. na cmentarz i kościół. W nalocie, oprócz ludności cywilnej, ginie 120 żołnierzy z przebywającego tu 3 Batalionu 165 Pułku Piechoty.
13 września 1939 r. Z Janowa odchodzi miejscowy oddział policji wraz z komendantem  powiatowym komisarzem Kazimierzem Sierakowskim.
13 września 1939 r. Do Janowa dociera oddział ppłk w stanie spoczynku Stanisława Trzebuni – szefa bezpieczeństwa Zakładów Południowych w Stalowej Woli. Po krótkim pobycie w Janowie oddział przemieścił się na wschód.
15 września 1939 r. Ma miejsce trzecie bombardowanie Janowa.
16 września 1939 r. Janów opuszcza burmistrz Robert Bijasiewicz, starosta Banaszkiewicz z rodziną i swym urzędem oraz Urząd Skarbowy.
19 września 1939 r. Do Janowa wkraczają pierwsze oddziały VII Korpusu 14 Armii Niemieckiej.
29 września 1939 r. Do Janowa wkraczają żołnierze ze zgrupowania płk Zieleniewskiego. Zacięta walka trwa m.in. w okolicach budynku janowskiego więzienia.
30 września 1939 r. Między budynkami Sądu i Szpitala w Janowie Lubelskim stacjonują czołgi radzieckie.
30 września 1939 r. Janów zostaje ponownie zajęty przez Niemców. Z ocalałych domów wyprowadzają 60 mężczyzn. Wybranych 10 rozstrzeliwują. Wśród rozstrzelanych m.in. Czesław Albiniak i Piotr Ambroży.
24 września 1942 r. Akcję przeciwko Niemcom przeprowadza na terenie Janowa oddział partyzancki GL im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Grzegorza Korczyńskiego, ps. Grzegorz.
7-8 września 1943 r. Nocą z 7-8 września Janów opanowują partyzanci z oddziałów AK Tadeusza Kuncewicza,  ps. Podkowa; Jana Turowskiego, ps. Norbert  i Kompanii Warszawskiej. Jest to pierwsza tak spektakularna akcja partyzancka na Lubelszczyźnie.
wrzesień 1944 r. UB aresztuje kpt. Wincentego Sowę, dowódcę oddziału NSZ Visa.
1 września 1944 r. Z upoważnienia Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie uruchomione zostaje Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Humanistyczne Towarzystwa Szkoły Średniej w Janowie Lubelskim.
1 września 1959 r. Przy Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim zorganizowany zostaje Punkt Konsultacyjny dla Pracujących, którzy chcieli ukończyć szkołę średnią i zdać egzamin maturalny.
1 września 1963 r. W Janowie Lubelskim zostaje założony Punkt Filialny Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Biłgoraju. Kierownikiem  Punktu zostaje Jan Świtluk.
1 września 1966 r. Punkt Filialny przemianowany zostaje na Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Dyrektorem zostaje Jan Wojtan. Pełni funkcję do roku szkolnego 1969/70.
1 września 1974 r. Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących zostaje połączone z Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży. Dyrektorem zostaje Antoni Jaszek, zastępcą Zenobia Zbiżek.
8 września 1985 r. Za pozwoleniem Ojca Św. Jana Pawła II następuje koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w Janowie Lubelskim. Aktu tego, w asyście sześciu biskupów i kilkudziesięciu księży dokonuje ks. kard. Franciszek Macharski.
wrzesień 1989 r. Ukazuje się pierwsze niezależne wydawnictwo – „Niezależni”. Gazeta jest wydawana do 1994 r.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień |

facebook youtube