Drukuj print

Wznawiamy publikację „Kalendarium historii Janowa Lubelskiego” - Luty

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 24.11.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Oto słowa, które przesłali nam pracownicy Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim: Kalendarium, które prezentujemy Państwu jest efektem wieloletniej pracy ze źródłami (dokumenty, kroniki, wspomnienia, relacje etc.), która nigdy nie będzie zakończona. Będzie ono przez nas sukcesywnie uzupełniane.    

 

Zapraszamy do lektury i obiecujemy, że znajdą tam Państwo nie tylko ważne wydarzenia historyczne, ale również wiele, równie ważnych, ciekawostek z życia społeczności janowskiej i jej mieszkańców.

 

Kolejne miesiące będą zamieszczane w każdy wtorek i czwartek. Dzisiaj prezentujemy miesiąc luty. Przypominamy, że miesiąc styczeń został już opublikowany: https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/380-lecie-janowa-lubelskiego-kalendarium-historii-janowa-lubelskiego-styczen

 

Luty:

20 lutego 1770 r. Synagoga Janowska skarży się do Rady Ekonomicznej w Zamościu na decyzję Trybunału Zamojskiego zakazującą Żydom propinacji.
luty 1831 r. Do Janowa wkracza oddział porucznika Rulewskiego z Zamościa, wypierając stąd wojska rosyjskie.
11 lutego 1863 r. Naczelnik powiatu Michał Skibiński w raporcie do lubelskiego gubernatora informuje o powstańcach w lasach janowskich w pobliżu granicy z Austrią.
6 lutego 1910 r. Raport komisji rewizyjnej wizytującej janowskie więzienie stwierdza konieczność przeprowadzenia remontu dla podniesienia warunków bytowych więźniów.
luty 1920 r. Umiera Władysław Przegaliński, działacz endecji i rejent w Janowie Lubelskim.
10 lutego 1920 r. W ścianę dzwonnicy janowskiego kościoła wmurowana została tablica na pamiątkę odzyskania przez Polskę dostępu do morza.
1 lutego 1926 r. Powstaje w Janowie Przytułek dla Starców i Kalek, prowadzony przez siostry Pasjonistki.
27 lutego 1928 r. Koło Rodzicielskie przy Gimnazjum Humanistycznym Polskiej Macierzy Szkolnej rozpoczyna starania o przywrócenie nazwy: ”Gimnazjum imienia Hetmana Zamoyskiego”.
22 lutego 1930 r. Koło Rodzicielskie Gimnazjum Humanistycznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie organizuje Koło Przyjaciół Harcerstwa.
22 lutego 1930 r. Koło Rodzicielskie Gimnazjum Humanistycznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim przystępuje do Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce.
21 lutego 1933 r. Zarząd Koła Rodzicielskiego przy janowskim Gimnazjum zakupuje dwie lampy radiowe: „… celem uruchomienia aparatu w świetlicy szkolnej”.
luty 1933 r. Miejscowe struktury Obozu Wielkiej Polski propagują w Janowie ideę zakładania polskich przedsiębiorstw w celu konkurowania z przedsiębiorstwami żydowskimi.
20 lutego 1940 r. W Janowie powstaje Rada Opiekuńcza Powiatowa (ogólnopolska organizacja charytatywna, działająca w czasie obu wojen światowych), na jej czele staje miejscowy działacz PCK Tadeusz Peryt.

 

| Styczeń |

facebook youtube