Drukuj print

Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku szkoły podstawowej poprzez wykonanie podłóg antypoślizgowych wraz z elementami p.poż. i pomieszczeniem sanitarnym

Kategoria: PFRON
Lata trwania: 2020

Nazwa programu: PFRON
Całkowita wartość projektu: 401 782,99 zł
Dofinansowanie: 150 000,00 zł

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym, w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, poruszania się w obrębie szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi i planowanego przedszkola (w budynku byłego Gimnazjum).

Opis projektu:
Realizacja projektu polega na modernizacji istniejącego budynku dawnego Gimnazjum, który ma zostać dostosowany dla uczniów szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola, poprzez likwidację barier architektonicznych:

  • wyrównanie poziomów w posadzkach na kondygnacjach: piwnic (zaplecze szatniowe z wózkownią), na parterze i na I piętrze; posadzki antypoślizgowe
  • wykonanie pomieszczenia sanitarnego - łazienki dla osób niepełnosprawnych na I piętrze
  • wykonanie okien p.poż. 6 sztuk w obrębie strefy p.poż. wymaganej dla nowobudowanej windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych
  • dostosowanie pomieszczenia na parterze budynku przy wejściu z korytarza do sali gimnastycznej umożliwiające wykorzystanie istniejącego podnośnika do przenoszenia osób ni9epełnosprawnych pomiędzy różnymi poziomami (konieczność demontażu i ponownego montażu drzwi p.poż.)
facebook youtube