Drukuj print

Rozbudowa Parku Kreatywnego - Zoom Natury

Kategoria: PO Rybactwo i Morze
Lata trwania: 2018-2019
Rozbudowa Parku Kreatywnego - Zoom NaturyNazwa programu:
Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Priorytet 4. Zwiększenie Zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
Wartość całkowita projektu: 285 506,34 zł  
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 232 118,97 zł
Dofinansowanie: 197 301,00 zł (85% wydatków kwalifikowalnych),
w tym: EFMR 167 705,85 zł i środki krajowe 29 595,15 zł

Wkład własny: 88 205,34
Realizacja w latach: 2018-2019

 

Cel projektu:
Podniesienie turystycznej i gospodarczej konkurencyjności Janowa Lubelskiego oraz szerzenie zachowań proekologicznych poprzez zwiększenie dostępności oferty ekologiczno-edukacyjno-rozrywkowej na terenie gminy

Opis projektu:
Projekt polegał na uzupełnieniu elementów Parku Kreatywnego w Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim, w tym:

  •    zakup namiotu sferycznego
  •    zakup placu zabaw - labirynt
  •    zakup klocków koggi
  •    zakup klocków w wózkach transportowych
  •    zakup klocków piankowych
  •    zakup dmuchanego placu zabaw
  •    zakup basenu piankowego bez piłek
facebook youtube