Drukuj print

„Rewitalizacja Społeczno – Gospodarcza Janowa Lubelskiego”

Kategoria: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Lata trwania: 2019-2023

 

Nazwa inwestycji: „Rewitalizacja Społeczno – Gospodarcza Janowa Lubelskiego”
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Wartość przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami: 5 517 018,72 zł
Realizacja projektu: 2019-2023

 

Zakres inwestycji obejmuje następujące działania:
1) Rewitalizacja Rynku z przebudową dworca autobusowego w Janowie Lubelskim obejmująca roboty rozbiórkowe, rozbiórkę, wykonanie infrastruktury technicznej, budowę nowego budynku dworca autobusowego parterowego, podpiwniczonego wraz z zadaszeniem poczekalni oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, gazową pompą ciepła i systemem monitoringu oraz wyposażeniem, przebudowę nawierzchni placu Rynku, przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 74, wykonanie małej architektury, remont i przebudowę istniejącej fontanny „Zdrojów Rzemiosł”, wykonanie uzupełnień zieleni istniejącej oraz niezbędnymi robotami dodatkowymi (w tym: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki na odcinku ul. Sukienniczej, dodatkowa instalacja nawodnienia zieleni ze studni z pompą, wykonanie zasilania do lodowiska mobilnego, wykonanie przyłącza teletechnicznego, dodatkowe nasadzenia drzew, kraty ochronne pod drzewa dodatkowe):

 • Wartość robót brutto (umowa podstawowa oraz roboty dodatkowe): 10 716 560,32 zł;
 • Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 4 274 211,10 zł;
 • Termin realizacji zadania: 2019-2022.

2) Rewitalizacja Parku Misztalec obejmująca modernizację alejek spacerowych, schodów, przepustów, budowę sieci oświetlenia i monitoringu zewnętrznego, remont zbiornika wodnego z nasadzeniami roślin wodnych oraz niezbędne roboty dodatkowe (w tym: schody granitowe, dodatkowe nasadzenia zieleni, plantowanie terenu):

 • Wartość robót brutto (umowa podstawowa oraz roboty dodatkowe): 2 094 791,06 zł;
 • Wartość  dofinansowania ze środków RFIL: 611 893,33 zł;
 • Termin realizacji zadania: 2020-2022.

3) Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świerdzowej  obejmująca parkingu, nasadzenia nowej zielenie, budowę sieci oświetlenia i monitoringu zewnętrznego oraz roboty dodatkowe (w tym: wymiana ogrodzeń przy działkach graniczących z parkingiem, wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew oraz remont  przyłącza wodociągowego):

 • Wartość robót brutto (umowa podstawowa oraz roboty dodatkowe): 1 150 892,70 zł;
 • Wartość dofinansowania ze środków RFIL: 390 921,27 zł;
 • Termin realizacji zadania: 2021-2022.

4) Modernizacja obiektów Parku Rekreacji: modernizacja elewacji i pergoli wraz z instalacją fotowoltaiczną, modernizację ciągu pieszo-rowerowego, montaż huśtawki dla niepełnosprawnych.

 • Wartość robót brutto: roboty w trakcie realizacji;
 • Wartość dofinansowania ze środków RFIL: roboty w trakcie realizacji;
 • Termin realizacji zadania: 2021-2023.
facebook youtube