Drukuj print

Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych, rekreacyjnych i sportowych

Kategoria: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Lata trwania: 2019-2024

 

Całkowita wartość inwestycji: w trakcie realizacji
Wartość dofinansowania: 6 000 000,00 zł

Realizacja Projektu: 2019-2024

 

Zakres zadania inwestycyjnego:

  • dokończenie modernizacji obiektów szkolnych w celu dostosowania do aktualnych potrzeb edukacyjnych, przepisów p.poż. oraz warunków higieniczno-sanitarnych,
  • dostawę i montaż lodowiska wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i wyposażeniem,
  • wykonanie kompleksu sportowego o nawierzchniach sztucznych składającego się z boiska do piłki nożnej oraz bieżni wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz ogrodzeniem terenu.

Realizowana inwestycja to kolejny etap działań ukierunkowanych na  tworzenie odpowiednich warunków  poprawiających jakość świadczonych usług edukacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i aktywnego wypoczynku oraz uprawiania sportu. Inwestycja przyczyni się do wzrostu gospodarczego poprzez  zmniejszenie dysproporcji rozwojowych, a także wyrównywanie szans dla ludności z obszarów wiejskich. Wykonane elementy projektu będą  przyjazne dla środowiska naturalnego, gospodarki oraz społeczeństwa.

 

facebook youtube