Drukuj print

Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Janowie Lubelskim i remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Kategoria: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Lata trwania: 2017-2018
Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie miejskim w Janowie Lubelskim i remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

 

Nazwa programu operacyjnego: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wartość całkowita projektu: 3 216 673,95 zł
Dofinansowanie: 1 156 300,00 zł (35,95 %)
Wkład własny: 2 060 373,95  zł
Lata realizacji: 2017-2018

 

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa osób ćwiczących, obserwujących zawody oraz zapewnienie stanu technicznego użytkowania na poziomie wymaganych standardów i spełniających wymagania dla tego typu obiektów i dyscyplin sportowych.

 

Opis projektu:

1. Przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego w Janowie Lubelskim.

Obiekt wyposażony jest w 2 boiska sportowe do uprawiania piłki nożnej (100 x 65 m boisko główne oraz 85 m x 65
m boisko treningowe) i żużlową bieżnię sportową dookoła boiska głównego. Obecnie na działce znajduje się
budynek gospodarczy oraz zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z trybunami, który ze względu na jego zły stan
techniczny nie nadaje się do adaptacji.

Przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego w Janowie Lubelskim polega na rozbiórce zdegradowanego
istniejącego obiektu, oraz budowę nowego samodzielnego zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z wykonaniem
przyłączy w granicach działki.
Projektowany obiekt znajduje się na terenie o bardzo niekorzystnych warunkach wodno-gruntowych, położony w
dolinie rzeki, gdzie grunty nośne położone są na dużej głębokości. Działka ma kształt prostokąta, który
graniczy z jednej strony z drogą krajową Nr 19, z drugiej strony z rzeką Białą oraz z trzeciej strony z
naturalnym ciekiem wodnym odprowadzającym wody z pobliskiego źródliska do zalewu janowskiego. Krótszy ostatni
bok boiska graniczy z boiskiem treningowym. Takie usytuowanie działki sprawia, że nie ma innej możliwości
lokalizacji projektowanego zaplecza sanitarno-szatniowego. To z kolei pociąga za sobą jedyny możliwy do
zastosowania w tej sytuacji system posadowienia za pomocą palowania, który jest rozwiązaniem znacznie droższym
niż tradycyjne fundamentowanie.
Konieczność przyjęcia powyższego rozwiązania znacznie zwiększa koszty 1m2 takiego obiektu, które są wyższe niż
ceny przy zastosowaniu typowych technologii posadowienia obiektów.
Konstrukcję obiektu tworzą żelbetowe trybuny zewnętrzne oraz zaplecze pod nim w technologii tradycyjnej
murowanej ze stropem żelbetowym oraz konstrukcją drewnianą dachu i zadaszeniem o konstrukcji stalowej. Obiekt
wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez poddasza użytkowego. W budynku znajdować się będą 4 szatnie dla
zawodników wraz z zapleczem sanitarnym, toalety ogólnodostępne (męska, damska oraz dla osób niepełnosprawnych),
pomieszczenie dla trenera, sędziów oraz pomieszczenia techniczne.
Wielkość widowni 600 miejsc. Powierzchnia całkowita: 283,50 m2, powierzchnia użytkowa: - 283,50 m2,
powierzchnia zabudowy: 567,50 m2, kubatura brutto: 2 210,00 m3, długość x szerokość: 54,35 m x 16,94 m,
wysokość budynku - 3,87 m, wysokość budynku z zadaszeniem: 7,24m, liczba kondygnacji: 1.

Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zawrócono uwagę na takie elementy jak trwałość odporność
wandaloodporność, a także niskie koszty eksploatacji.

2. Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Obiekt będący przedmiotem remontu to wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 50 x 30 m zlokalizowane na
działce o nr ewid. 3779/53 przy budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. W
skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą: boisko do piłki ręcznej o wym. 20 x 40 m, 2 x boisko do piłki koszykowej
o wym. 15 x 28 m, boisko do piłki siatkowej o wym. 9 x 18 m oraz kort tenisowy o wym. 23,77 x 10,97 m. W ramach
przewidywanego remontu planuje się wymianę istniejącej, zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej na nową
wraz z wykonaniem linii boisk i uzupełnieniem podbudowy z kruszywa kamiennego, wymianę istniejącego ogrodzenia
z siatki o wys. 4 m na ogrodzenie z paneli ocynkowanych wraz z dwoma furtkami oraz wykonanie wokół boiska
opaski z kostki brukowej o szerokości 1 m. Boisko wyposażone jest w sztuczne oświetlenie umożliwiające
uprawianie sportu po zmroku. Nie posiada miejsc przeznaczonych dla widowni.

 

Opis rozwiązań techniczno – funkcjonalnych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności:

1. Przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego w Janowie Lubelskim.
Dostępność dla zawodników z różnymi rodzajami niepełnosprawności będzie zachowana z tytułu sposobu
zaprojektowania obiektu, który zakłada, że wszystkie pomieszczenia zaplecza sanitarno szatniowego będą dostępne
z poziomu parteru. Obiekt będzie wyposażony w ogólnodostępne toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych
dostępnych z poziomu parteru. W części widowni i trybun będzie dostępna utwardzona powierzchnia dla widzów
niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności będzie zachowana dzięki wyposażeniu obiektu w dwa
wejścia – furtki o szerokości 1,2 m każda (obecnie jest tylko jedna o szer. 1,0 m) oraz wykonaniu wokół obiektu
utwardzenia terenu w formie opaski z kostki brukowej umożliwiającego łatwiejszy dostęp osobom poruszającym się
na wózku inwalidzkim.

facebook youtube