Drukuj print

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Druga.

Kategoria: Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Lata trwania: 2022-2024

Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Druga.
Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Całkowita wartość zadania: 10 152 813,74 zł
Wartość dofinansowania: 9 500 000,00 zł.,
Realizacja projektu: 2022 - 2024

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Druga przyczyni się do ochrony naturalnych ekosystemów z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Białej i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz ograniczy  degradację środowiska naturalnego poprzez eliminowanie zanieczyszczeń  z przydomowych szamb do wód i gleby. Wykonanie zadania wpłynie również na rozwój turystyczny i gospodarczy poprawiając warunki życia i przeciwdziałając marginalizacji ludności obszarów wiejskich. Inwestycja stworzy warunki  umożliwiające rozwój przedsiębiorczości rolniczej.

 

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym z łącznikami do posesji, montażem 2 przepompowni ścieków oraz odbudową nawierzchni po wykopie na odcinkach:

a)    kanał grawitacyjny fi 250 mm do studni istniejącej Si od studni rozprężnej SR-P4,
b)    kanał tłoczny fi 90 mm do studni rozprężnej SR-P4 od przepompowni P4 do studni rozprężnej SR-P4,
c)    kanał grawitacyjny fi 200 mm od studni S1.9 do przepompowni P4,
d)    kanał grawitacyjny fi 200 mm od studni S1.17 do studni rozprężnej SR-P1,
e)    kanał grawitacyjny fi 200 mm od studni S5.8 do przepompowni P1,
f)    kanał grawitacyjny fi 200 mm od studni S1.63 do przepompowni P1,
g)    kanał grawitacyjny fi 200 mm od studni S1.25 do studni S3 w drodze gminnej nr dz. 209,
h)    kanał grawitacyjny fi 200 mm od studni S1.32 do studni S4,
i)    kanał tłoczny fi 90 mm od przepompowni P4 do studni rozprężnej SR-P4,
j)    kanał tłoczny fi 90 od przepompowni P1 do studni rozprężnej SR-P1.

facebook youtube