Drukuj print

Kompleks 9T, działka 124/7

Opublikowano: 01.09.2020
Kompleks 9T, działka 124/7

Położenie
Nazwa lokalizacji: Kompleks 9T, działka 124/7 Kompleks terenów turystyczno - rekreacyjnych nad Zalewem w Janowie Lubelskim.
Miasto / Gmina: Janów Lubelski
Powiat: janowski
Województwo: lubelskie

 

Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): Razem: 1,4363 ha
Kształt działki: Wielokąt (zbliżony do prostokąta)
Możliwości powiększenia terenu: Nie


Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: na podstawie operatu szacunkowego
Właściciel / właściciele: Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Kompleks 9Tpołożony jest w terenach przeznaczonych w planie pod usługi rekreacyjne i rozrywkowe (UTR-1), w tym związane z rekreacją konną.


Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: Ps V – 0,8546 ha Ls V – 0,4959 ha Ls VI - 0,0653 ha dr - 0,0205 ha
Różnica poziomów terenu [m]: Brak danych
Obecne użytkowanie: Grunty rolnicze – pastwisko, grunty leśne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: Nie
Poziom wód gruntowych [m]: Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie
Przeszkody podziemne: nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: Tak. Napowietrzna linia energetyczna w północnym rogu działki – do demontażu, jest już gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę
Istniejące ograniczenia ekologiczne: Działka znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz ograniczenia uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o natężeniu ponadnormatywnym, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń.
Budynki i zabudowania na terenie: nie


Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Publiczna droga asfaltowa o szer. 10-12 m.

Autostrada / droga krajowa [km]: Droga krajowa 19 (od 2021r.- S19) – w linii prostej ok. 310 m, dojazd 870 m Autostrada A4 – ok.60 km
Kolej [km]: Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina – 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Lublin – 75 km


Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: Tak

 • Kablowa linia energetyczna niskiego napięcia - w granicy działki (uzgodnienia z Rejonem Energetycznym); Napięcie [kV]: 124 V; Dostępna moc [MV]: do 1 kW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym
 • Kablowa linia energetyczna średniego napięcia – odległość ok. 3m (uzgodnienia z Rejonem Energetycznym); Napięcie [kV]: 15 kV; Dostępna moc [MV]: do 2 MW - uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

Gaz na terenie: Tak

 • ok. 3 m (indywidualne uzgodnienia)
 • Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
 • Średnica rury [mm]: Średnica rury - 50 mm
 • Dostępna objętość [Nm3/h]: - Linia średniego ciśnienia

Woda na terenie: Tak

 • Odległość przyłącza od granicy działki [m]: Od ok. 300 m – PVC Dn 100 (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
 • Od ok. 460 m – PVC Dn 160 (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
 • Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn 100
 • PVC Dn 160

Kanalizacja na terenie: Tak

 • Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok. 125 m (indywidualne uzgodnienia)
 • Dostępna objętość [m3/24h]: Średnica rury – 315 mm

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: Nie (odległość ok. 750 m)
 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?

 • Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
 • rekomendacje firm, które już zainwestowały;
 • rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
 • niskie ceny gruntów

 

Nabycie gruntu przez inwestora:

 • zakup gruntu w formie przetargu – cena - na podstawie operatu szacunkowego
 • użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.

 

Osoby do kontaktu :

 • Elżbieta Iwankiewicz - e-mail: elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl
 • Adam Łukasz - e-mail: adam.lukas@janowlubelski.pl
 • Katarzyna Dzadz - e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl

Punkt Obsługi Inwestora
Referat Promocji i Rozwoju
+48 15/ 87 24 313, 512 246 783
www.janowlubelski.pl

 

facebook youtube