Dla biznesu (dotknij tutaj, aby zmienić kategorię) icon
Drukuj print

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 27.07.2021
Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na lipcowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski. Celem uchwały jest podniesienie poziomu rozwoju gospodarczego gminy poprzez tworzenie preferencji podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy. Od podatku od nieruchomości  na okres  12 miesięcy budynki, budowle lub ich części wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nabyte lub wybudowane/rozbudowane/ w ramach nowej inwestycji. Zwolnienie o którym mowa jest wyżej zostanie przedłużone na okres kolejnych 12 miesięcy , jeżeli przedsiębiorca utworzył od 20 do 50 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy, oraz kolejnych 24 miesięcy, jeśli przedsiębiorca utworzył powyżej 50 nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.

Zwolnienie  obejmuje wyłącznie nowe inwestycje i nie dotyczy inwestycji : związanych w jakimkolwiek zakresie z handlem, związanych z produkcją energii elektrycznej, telekomunikacyjnych, czy dotyczących budynków i budowli lub ich części zajętych na stacje paliw, banki, działalność pożyczkową, kredytową i ubezpieczeniową.

Dorota Kozdra

facebook youtube