Drukuj print

ZPORR na lata 2004 - 2006 "Infrastruktura drogowa osiedla Wschód w Janowie Lubelskim". Archiwalny wpis

Opublikowano: 14.11.2013

Nazwa projektu "Infrastruktura drogowa osiedla Wschód w Janowie Lubelskim".

Projekt nr Z/2.06/III/3.1/698/05 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie.

Realizacja inwestycji 2006r.

Całkowita wartość projektu: 2 585 368,27 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 939 026,20 PLN

- Budżet państwa 258 536,82 PLN

- Budżet gminy 387 805,25 PLN

Zakres projektu: zakres planowanej inwestycji obejmował budowę nawierzchni 18 ulic o łącznej długości 1 921,2 m, w tym:

- budowa jezdni;

ul. Wrzosowa; odc. dług. 122,4 m,

ul. Azaliowa; odc. dług. 122,4 m,

ul. Konwaliowa; odc. dług. 122,4 m,

ul. Hiacyntowa; odc. dług. 122,4 m,

ul. Tulipanowa; odc. dług. 122,5 m,

ul. Mieczykowa; odc. dług. 134,0 m,

ul. Rumiankowa; odc. dług. 119,3 m

ul. Bławatkowa; odc. dług. 103,0 m,

ul. Bratkowa; odc. dług. 87,5 m,

ul. Makowa; odc. dług. 72,0 m,

ul. Daliowa; odc. dług. 59,0 m,

ul. Różana – odc. nr 2 dług. 61,52 m,

ul. Różana – odc. nr 1 dług. 168,5 – proj. chodnik obustronny

ul. Kaktusowa; odc. dług 89,0 m,

ul. Jaśminowa; odc. dług. 334,5 m,

ul. Irysowa; odc. dług. 48,9 m,

ul. Krokusowa; odc. dług. 63,0 m,

ul. Szarotkowa; odc. dług. 69,5 m,

ul. Sasankowa; odc. dług. 68,5 m.

- budowa chodnika (w pasie ul. Różanej) o długości 160,5 m;

- budowa elementów odwodnienia (studzienki chłonne).

Celem strategicznym projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej osiedla „Wschód” w Janowie Lubelskim, stworzenie warunków lepszego dostępu tego obszaru poprzez ulepszenie infrastruktury drogowej oraz włączenie ruchu kołowego na osiedlu w układ dróg miejskich, jak też umożliwienie komfortowego przemieszczania się w granicach osiedla.

Celami bezpośrednimi inwestycji są:

- udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych,

- zwiększenie atrakcyjności terenów bezpośrednio sąsiadujących z ulicą,

- pełne włączenie osiedla „Wschód” w układ drogowy wschodniej części miasta,

- podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla ruchu kołowego w miejscu zamieszkania,

- stworzenie możliwości dalszej rozbudowy osiedla,

- poprawa walorów estetycznych osiedla „Wschód”,

- skrócenie czasów przejazdu przedmiotowymi ulicami,

- umożliwienie odwodnienia przedmiotowych ulic,

- zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza.

Przejdź do oryginalnej wersji publikacji w archiwalnej wersji strony
facebook youtube