Drukuj Drukuj

Zimowe utrzymanie dróg i chodników - informacja dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski

Opublikowano: 28.11.2023

W związku z zimową pogodą, pojawiającymi się opadami śniegu i spadkami temperatur pragniemy Państwa poinformować, że: za zimowe utrzymanie dróg krajowych nr 19 i 74 przebiegających przez naszą gminę ,a w Janowie Lubelskim ul. Lubelska i ul. J. Zamoyskiego, odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Lublin. Kontakt do dyżurnego zimowego utrzymania ruchu Obwodu Drogowego w Janowie Lubelskim tel. 15/872 37 16.

Ul. Ulanowska jest w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Obwód Drogowy w Annopolu tel. 15 861 36 15.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę oraz przez miasto Janów Lubelski tj. ulice: Jana Pawła II, Bialska, Prosta, Sienkiewicza, ks. Skorupki, Stokowa, Okopowa, Wojska Polskiego, Bohaterów Porytowego Wzgórza, Turystyczna odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Kontakt do dyżurnego zimowego utrzymania ruchu tel. 15/872 28 82 lub 15/ 872 00 66.

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Janów Lubelski odpowiada Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. Kontakt do osoby koordynującej pracę firm, które na zlecenie gminy wykonują zimowe utrzymanie dróg gminnych, odśnieżanie chodników i parkingów w godzinach pracy Urzędu  15/872 43 15. Poza godzinami pracy Urzędu zimowe utrzymanie dróg gminnych firma TRANSPORTEX Krzysztof Biernat, tel. 601 422 183, zimowe utrzymanie chodników wzdłuż dróg gminnych oraz parkingów Zakład Usługowy „EKO-PARK” Andrzej Giżka  tel. 502 251 236.

Jednocześnie przypominamy Państwu o konieczności odśnieżania chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości, zapobiegania śliskości oraz usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami. Obowiązki te wynikają przede wszystkim  z zapisów  ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach. Jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników. Pamiętajmy, że za odśnieżanie chodników bezpośrednio przylegających do posesji odpowiada jej właściciel.

Śniegu nie można usuwać z chodnika na drogę.

Śnieg usunięty z chodnika należy pryzmować na chodniku bezpośrednio przy krawędzi jezdni wzdłuż krawężników w taki sposób aby odśnieżanie chodników nie stwarzało zagrożenia w ruchu drogowym, jak również w ruchu pieszych. Wyrzucanie śniegu spod posesji na jezdnię jest bardzo niebezpieczne dla ruchu pojazdów. Właściciela posesji, który usuwa śnieg spod posesji na jezdnię, można ukarać mandatem karnym za stwarzanie niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego. Prosimy więc Mieszkańców, aby zadbali o chodniki leżące przy ich posesjach. Ich drożność zapewni pieszym zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w trudnych warunkach atmosferycznych.

Prosimy również o nie pozostawianie zaparkowanych pojazdów na osiedlowych drogach w strefie zamieszkania wyznaczonej znakami drogowymi D-40 poza miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów, które utrudniają odśnieżanie dróg (dotyczy osiedla Wschód, Zaolszynie, Południe, Rozwój).

W przypadku obfitych opadów śniegu będziemy również zwracać się do Państwa o ewentualne przestawienie zaparkowanych pojazdów na drogach gminnych lub parkingach celem prawidłowego odśnieżania i usunięcia śniegu.

Z góry dziękujemy za dbanie zimą o bezpieczeństwo i porządek w naszym wspólnym sąsiedztwie.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego

facebook youtube