Drukuj print

Zawiadomienie - XXXVII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 24.11.2021

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 1 grudnia 2021 r., o godz. 9.30 odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 27 października 2021 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,

2) uchwała w sprawie wydzierżawienia działki o nr 2349/7,

3) uchwała w sprawie wydzierżawienia części działki o nr 2349/16,

4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Janowie Lubelskim,

5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Białej Drugiej,

6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Momotach Dolnych,

7) uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,

8) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Janów Lubelski na 2022 rok,

9) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

10) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

5. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.       

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Ćwiek

facebook youtube