Drukuj print

Zawiadomienie L sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 14 listopada [TRANSMISJA]

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 08.11.2022

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 14 listopada 2022 r., o godz. 14:00  w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  L sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 28 października 2022 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,
2) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Janów Lubelski na 2023 rok,
3) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski,
4) uchwała w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Janów Lubelski do placówek oświatowych,
5) uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
6) uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Janowie Lubelskim,
7) uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

  

Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Krystyna Ćwiek

Tagi:
sesja
facebook youtube