sobota, 30 maj 2020, Imieniny: Feliksa, Ferdynanda, Zdzisława

Pogoda w Janowie

XVIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - Transmisja

22 maja 2020 r., godz. 10:30 - Sala konferencyjna Janowskiego Ośrodka Kultury

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 17 kwietnia 2020 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Janów Lubelski,
2) uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Janów Lubelski na rok 2020,
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
6) uchwała w sprawie uchwalenia ”Wieloletniego planu inwestycyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim”.
7) uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
8) uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Janów Lubelski
9) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Janów Lubelski,
10) uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu,
11) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
12) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Janowskiemu,
13) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
14) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2023.

5. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www