Drukuj print

Przebudowa chodników w ul. Bialskiej

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 14.09.2020

Ulica Bialska zyskała nowy wizerunek. W ubiegłym roku został położony nowy asfalt (od ulicy Kamiennej w stronę ulicy Zamoyskiego), wybudowano miejsca postojowe (po lewej stronie w kierunku ul. Ks. Skorupki). Ulica uzyskała również nowe oznakowanie pionowe i poziome, przejścia dla pieszych, progi zwalniające. Zostały również wymienione drzewka po obu stronach ulicy. Kolejnym zadaniem był remont zatoki postojowej przy cmentarzu.  Natomiast w tym roku trwały prace związane z przebudową chodników. Przebudowa chodników (po obu stronach jezdni) obejmowała odcinek o długości od Rynku do ulicy Ks. Skorupki. Dotychczasowa kostka, czyli ta tzw. stara została zagospodarowana na modernizację parkingu przy cmentarzu oraz na wykonanie dwóch łączników. Jest to łącznik pomiędzy ul. Bialską, a ul. Krótką, oraz drugi łącznik pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Ulanowską.

Natomiast w miejsce tzw. starej kostki pojawiła się nowa kostka bezfazowa, która umożliwi poruszanie się również rowerem (po tej szerszej stronie chodnika, czyli tj. po prawej stronie w kierunku ul. Ks. Skorupki). Tym samym nastąpiło połączenie ścieżki rowerowej z ulicy Ks. Skorupki ze ścieżką pieszo – rowerową w ulicy Bialskiej.

Kolejnym zadaniem wchodzącym w zakres prac było wybudowanie linii telekomunikacji doziemnej w pasie drogi powiatowej Janów Lubelski – ul. Bialska (po prawej stronie w kierunku ul. Ks. Skorupki), tj. mowa o budowie kanałów technicznych pod potrzeby teleinformatyczne. Wcześniej były te zwisające kable telekomunikacyjne.

Budowa chodników w ulicy Bialskiej, która jest drogą powiatową to prace finansowane przez Gminę Janów Lubelski i Powiat Janowski. Zadanie prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Wykonawcą prac była firma LS COMPLEX Sp. z o.o z Lublina.

Dodajmy, że gmina ze swoich środków wykonała nasadzenie nowych drzew, budowę kanału technologicznego oraz przeniesienie kolidujących słupów elektrycznych.

Przebudowa chodników to kwota rzędu – 607  453, 14 zł, środki Powiatu Janowskiego – 256 748, 91 zł, środki Gminy Janów Lubelski – 350 704, 23 zł.

Odbiór zadania miał miejsce 3 września br. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele gminy Janów Lubelski, Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych wraz z wykonawcami inwestycji.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Tagi:
drogi
facebook youtube