Drukuj Drukuj

Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej VIII kadencji

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 27.03.2024
Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej VIII kadencji

Oprócz 16 uchwał podjętych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, Radni otrzymali podziękowania za obecną kończącą się VIII kadencję.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Ćwiek podziękowała Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi, Zastępcy Burmistrza Czesławowi Krzysztoniowi, Skarbnik Gminy Monice Machulak, byłej Sekretarz Gminy Bożenie Czajkowskiej, nowej Sekretarz Magdalenie Kolasa, Radcom Prawnym Urszuli Nieborak i Eugeniuszowi Kiszka, Radnym, Sołtysom, Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych, Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego, Pracownikom UM, Mieszkańcom Gminy oraz Ewie Misztal – St. Specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej, Panom Informatykom za bardzo dobrą współpracę.

Pan Burmistrz wyraził wdzięczność Pani Krystynie Ćwiek za 5 lat prowadzenia i bycia Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Przypomnijmy, że w obecną VIII kadencję tworzyli Radni: Zenon Bielak, Andrzej Czaja, Krystyna Ćwiek, Grzegorz Flis, Marian Grzegórski, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Waldemar Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Bogdan Startek oraz Śp. Henryk Jarosz.

 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube