Drukuj print

Podpisanie umowy na budowę parkingu przy ulicy Świerdzowej

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 12.10.2021

Budowa parkingu przy ulicy Świerdzowej to temat umowy jaka została podpisana 11 października w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim.

W podpisaniu umowy uczestniczył Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza, Krzysztof Kloc – Wykonawca, Monika Machulak – Skarbnik Gminy, Małgorzata Jasińska – Kierownik Referatu Planowania i Realizacja Inwestycji UM, Joanna Startek – Specjalista ds. Inwestycji.

Na realizacje zadania zostało złożonych 9 ofert. Wykonawcą w drodze przetargu nieograniczonego została firma Krzysztofa Kloc z Sobieszczany Kolonia. Budowa parkingu to kolejne zadania w ramach Rewitalizacji Społeczno – Gospodarczej Janowa Lubelskiego. Przybędzie 69 miejsc parkingowych w centrum miasta.

Zakres prac będzie obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, a w szczególności będzie to rozbiórka budynku przedszkola niepublicznego, rozbiórka budynku wiaty śmietnikowej, rozbiórka elementów placu zabaw, rozbiórka chodników i drogi wewnętrznej, rozbiórka istniejącego ogrodzenia.

Kolejnym elementem będzie budowa nowej infrastruktury technicznej czyli budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego, przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, budowa linii kablowej, budowa kanalizacji kablowej. Budowa parkingu ogólnodostępnego, czyli wykonanie jezdni manewrowej, miejsc parkingowych, wykonanie dwóch zjazdów publicznych, w tym wjazdu/wyjazdu od ul. 14- go Czerwca i wyjazdu do ul. Świerdzowej oraz wykonanie dojść do parkingu od ul. Świerdzowej i ul. 14 – go Czerwca. Ostatnim zadaniem będzie nasadzenie nowej zieleni tj. drzew i krzewów.

Na inwestycję gmina Janów Lubelski pozyskała dofinansowanie zarówno z funduszy unijnych (RPO Województwa Lubelskiego), jak też z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt inwestycji wynosi 1 068 870 zł.

Planowany termin ukończenia budowy parkingu to maj 2022 rok.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

facebook youtube