Drukuj print

Pamiętając tamten czas...„ Polskie podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956”

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 17.03.2023
Pamiętając tamten czas...„ Polskie podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956”

 „ Polskie podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956” – to temat prelekcji wygłoszonej dzisiaj w Janowskim Ośrodku Kultury przez dr Justynę Dudek z lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Wykład wpisuje się w uroczyste obchody pogrzebu Żołnierzy Niezłomnych tj. Józefa Kłysia i Stefana Wojciechowskiego.

Wykładu wysłuchali uczniowie janowskich szkół średnich wraz z nauczycielami, jak również: Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski, Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza, Waldemar Kuśmierczyk - Nadleśniczy Nadleśnictwa w Janowie Lubelskim, Wiesława Dyjach - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelski, Irena Dycha – Wicedyrektor LO, Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, Jolanta Nieścior - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Drugiej, Elżbieta Iwankiewicz – Kierownik Referatu Promocji Urzędu Miejskiego, Magdalena Kolasa – Kierownik Referatu Administracyjno Organizacyjnego UM, Mariola Surtel - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim, wnuczka Józefa Kłysia ps. „Rejonowy”, Jerzy Boś - siostrzeniec Stefana Wojciechowskiego ps. „Mordka” oraz mieszkańcy Janowa Lubelskiego.

W drugiej części „spotkania” zaprezentowała się Grupa Artystyczna z I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza z montażem słowno – muzycznym.  „Młodzi – Niezłomnym”. Uczniów przygotował ks. Tomasz Kopeć.

Na ręce dr Justyny Dudek i ks. Tomasza Kopeć zostały złożone serdeczne podziękowania od Burmistrza Krzysztofa Kołtysia i Starosty Artura Pizonia.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube