Drukuj Drukuj

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie obejmującym części działek nr 1847, 1848/1

Autor: Krzysztof Zbiżek
Opublikowano: 29.03.2024

facebook youtube