Drukuj print

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP

Autor: Waldemar Futa
Opublikowano: 14.09.2020

1) zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - „WSCHÓD”,

pełny tekst Obwieszczenia pod linkiem:
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=277&p1=szczegoly&p2=1552646

 

2) zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim,

pełny tekst Obwieszczenia pod linkiem:
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=277&p1=szczegoly&p2=1552658

 

3) zmiany planu miejscowego „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 1”,

pełny tekst Obwieszczenia pod linkiem:
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=277&p1=szczegoly&p2=1552663

 

Szanowni Państwo,
prosimy osoby zainteresowane o pobieranie i korzystanie z wersji elektronicznej wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych, które zostały od dnia 22 września 2020 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

 

Osobom, które planują jednak wizytę w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim przypominamy o obowiązujących zasadach w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 t.j.: używania środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, używanie płynu odkażającego znajdującego się  przy głównym  wejściu do Urzędu  oraz zachowanie stosownego dystansu.

 

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na zmieniającą się sytuację, biorąc pod uwagę konieczność zachowania dystansu i liczby osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu, pracownik Punktu Obsługi Interesanta, będzie Państwa informował o możliwościach kontaktu z pracownikiem w celu zapoznania się z projektem. Istnieje również możliwość przeprowadzenia konsultacji telefonicznych pod numerem (15) 8724329.

 

Informujemy również,  że właściwym momentem na zadawanie ewentualnych pytań  i wyjaśnianie wątpliwości związanych z projektowanymi rozwiązaniami planistycznymi będą „Dyskusje publiczne”, które zostaną przeprowadzone w dniu 02.10.2020 r., w sali widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Pawła II 3.

 

Prosimy o przestrzeganie powyższy zasad. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Sekretarz Gminy
Bożena Czajkowska

 

facebook youtube