Drukuj Drukuj

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Autor: Łukasz Butryn
Opublikowano: 08.03.2024
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal od Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (pary, które w związku małżeńskim przeżyły więcej niż 50 lat również mogą ubiegać się o odznaczenie pod warunkiem, że wcześniej nie wystąpiły z takim wnioskiem). Jest to dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. 

 

Zapraszamy pary małżeńskie, które obchodzą 50-tą rocznicę ślubu do złożenia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wniosek taki mogą złożyć Jubilaci lub członkowie ich rodzin. 

 

Aby zainicjować procedurę nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy dokonać zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zameldowania.
W przyjmowaniu wniosków od mieszkańców pośredniczy Urząd Stanu Cywilnego w Janowie Lubelskim.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania Jubilatów.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać: Urząd Stanu Cywilnego Janów Lubelski, 
pokój nr 2, tel.: 15/ 8721-321, 603 785 224

facebook youtube