Drukuj Drukuj

Informacja dot. bezpłatnych szkoleń z podstaw języka polskiego dla osób dorosłych, które przybyły z Ukrainy

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 03.02.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, iż trwa nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego" realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Poniżej przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące projektu:

• Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022r. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
• Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób;
• W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
• Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w trybie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
• Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
• Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u oraz na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
• Zgłaszać można się również osobiście lub listownie - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
• Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ - wszystkie dokumenty dostępne są w języku polskim i ukraińskim;

• Ze szkoleń skorzystało już ponad 400 osób w kilkunastu miastach i miejscowościach województwa lubelskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 47 81 210, 81 47 81 219 – w języku polskim oraz ukraińskim

Nadal są wolne miejsca! Czekamy na zgłoszenia!!


Шановні,

повідомляємо, що триває набір бажаючих скористатися підтримкою в рамках проекту „Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови", який реалізує Департамент культури, освіти та національної спадщини Управління Маршала Люблінського воєводства в Любліні.

Нижче ми надаємо вам необхідну інформацію про проект:

• Безкоштовне навчання основам польської мови призначене для повнолітніх осіб втікаючих від війни, які легально приїхали з України до Польщі після 24 лютого 2022 р. та які знаходяться на території Люблінського воєводства;
• Планується навчити загалом 1 800 осіб;
• У рамках навчання учасники пройдуть 60 лекційних годин основ польської мови, які триватимуть приблизно 8 тижнів (2 зустрічі на тиждень по 4 лекціних години). Після закінчення занять учасники отримають свідоцтва про пройдене навчання та набуті навики;
• Курси проводитимуться в групах до дванадцяти осіб, у стаціонарній та дистанційній формах (залежно від уподобань учасників), у днях та місцях, по можливості адаптованих до потреб учасників;
• Набір учасників проекту здійснюється Департаментом культури, освіти та національної спадщини Управління Маршала Люблінського воєводства, тоді як навчання буде доручено зовнішнім навчальним закладам;
• Заявки можна подати в електронному вигляді за допомогою активної онлайн-форми (бажано), доступної за адресою:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u і на сайті https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Також доступ до анкети можна отримати, відсканувавши QR-код на плакаті/листівці та у вкладенні до цього повідомлення за допомогою смартфона чи планшета.
• Ви також можете звернутися особисто або листом на адресу: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
• Детальна інформація, включаючи, зокрема, правила набору та участі, анкету учасника та плакат з інформацією про підтримку, доступна на веб-сторінці Управління Маршала у вкладці https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ - всі документи є польською та українською мовами;
• Перші курси були проведені в Любліні - 18 навчальних груп.

• Понад 400 осіб у кількох містах Люблінського воєводства вже пройшли навчання.

Додаткову інформацію щодо навчання можна отримати за тел. 81 47 81 210, 81 47 81 219 - польською та українською мовами.

Надалі є вільні місця! Чекаємо на ваші заявки!!

 

Załączniki
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie LPU.pdf (pdf, 151 KB)
Regulamin UA.pdf (pdf, 212 KB)
Formularz zgłoszeniowy do projektu заявка на участь у .pdf (pdf, 327 KB)
QRCode QR код .png (png, 28 KB)
facebook youtube