Drukuj Drukuj

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2023 rok uchwalony

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 24.01.2023
Budżet Gminy Janów Lubelski na 2023 rok uchwalony

W piątek, 20. stycznia Radni Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim jednogłośnie przyjęli budżet gminy Janów Lubelski 2023 rok.  Projekty uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła Monika Machulak – Skarbnik Gminy.

 

Planowane dochody budżetowe wynoszą 88 030 000,00 zł, natomiast plan wydatków budżetowych na 2023 rok 97 530 000,00 zł, w tym: dochody bieżące 59 319 216,49 zł, wydatki bieżące 61 949 965,29 zł, Deficyt ogólny 9 500 000,00 zł. Deficyt operacyjny 2 630 748,80 zł

 

Wydatki majątkowe 35 580 034,71 zł, w tym dotacje z Unii Europejskiej 3 572 750,00 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2 111 863,97 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład 22 919 950,00 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 132 570,00 zł

 

W tegorocznym budżecie 2023 roku zostanie zrealizowanych wiele inwestycji. W tym projekt Zielona Rewitalizacja Janowa Lubelskiego, dotyczący przebudowy drugiej Rynku Starego Miasta. Na realizację tej inwestycji gmina uzyskała dofinansowanie w 3 600 000, 00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym wkład własny gminy 450 000,00 zł. Łączna kwota 4 050 000, 00 zł.

W tegorocznym roku będzie kontynuowane zadanie związane z Energooszczędnym oświetleniem na terenie Gminy Janów Lubelski. Wartość inwestycji to suma rzędu ok. ok. 5 500 000,00 zł, z czego w w tym roku to suma  - 1 310 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wymienionych ok. 1700 lamp i ok. 100 słupów oświetleniowych.  Zostanie także uzupełnione oświetlenia przy ulicy Podlipie – koszt 15 000, 00 zł.

Mówiąc o infrastrukturze drogowej należy powiedzieć, że w tym roku przewiedziano wiele zadań dotyczących modernizacyjni układu transportowego na terenie naszej gminy. Składa się na ten projekt aż 17 zadań: nawierzchnia asfaltowa w: Łążku Garncarskim, Łążku Ordynackim, na terenie Janowa Lubelskiego będzie to: ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Kamienna, ul. Leśna, ul. Poziomkowa. Nawierzchnia z kostki brukowej: łączniki: ul. Akacjowa- ul. Modrzewiowa, ul. Dębowa - ul. Akacjowa, ul. Jaworowa - ul. Akacjowa, oraz w Parku Misztalec, parking przy budynku tzw. Starej Poczty przy ul. Zamoyskiego 52, droga wewnętrzna przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim, ul. Modrzewiowa, ul. Reja, ul. Wałowa, Zalew Wyspa – (Most, który wiedzie na Wyspę).  Wyżej wymienione zadania to kwota rzędu aż 7 789 000, 00 zł.

 

W ramach zadań należących do gospodarki gruntami i nieruchomościami przewidziano  prace przy scaleniu: Osiedle Przyborowie, Zaolszynie, Osiedle Wschód, jak również scalenie ul. Wierzbowej. Zostanie wykonana regulacja gruntów. Ponadto gmina planuje zakupić działkę od PGE. Łączna kwota tych zadań to suma rzędu 657 296, 81 zł.

 

Ważna inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w Białej Drugiej – suma rzędu 10 300 000,00 zł, której prace rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.zo.o. w Janowie Lubelskim wykonuje  dokumentację wodno-kanalizacyjną dla  miejscowości Borownica oraz wykona w tym roku kilkaset metrów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na nowym osiedlu Ruda-Sachalin

 

Ważnymi inwestycjami są zadania związane z infrastrukturą turystyczną, jak budowa placu zabaw oraz modernizacja tarasu widokowego na budynku B na terenie Zoomu Natury, budowa skateparku na ZOOM- ie NATURY oraz modernizacja remizy w Momotach Górnych.

 

Ponadto planowane jest wykonanie placu zabaw przy ulicy Wiejskiej, doposażenie w domki placów zabaw przy szkołach w Białej i Momotach Górnych.  Gmina planuje wykonać dokumentacje na modernizację infrastruktury oświatowej, jak również kompleksową modernizację budynków oświatowych i sportowo – rekreacyjnych (projekt lodowiska).

 

W bieżącym roku gmina planuje zakupić lekki samochód  ratowniczo-gaśniczy dla OSP Ujście oraz wykonać kolejny etap budowy remizy OSP w Ujściu.

 

 Poniżej zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego (w celu powiększenia proszę kliknąć w tabelę).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

facebook youtube