Drukuj print

Budowa ul. Inwestorskiej (II etap). Dozbrojenie terenów inwestycyjnych

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 14.09.2020

Zakończyły się prace dotyczące II etapu budowanej ul. Inwestorskiej. Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się na początku kwietnia br. Zakres prac obejmował przedłużenie ul. Inwestorskiej (do końca roku zostanie wybudowane skrzyżowanie czterowylotowe dla drogi krajowej). Skrzyżowanie zostanie skanalizowane z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo. Ponadto zostaną przebudowane dwie zatoki autobusowe, wybudowane ciągi piesze w obrębie skrzyżowania oraz przystanków autobusowych.

Podobnie, jak w przypadku pierwszego odcinka (pierwszy odcienie został wybudowany w ubiegłym roku), wybudowana droga posiada chodnik, zjazdy publiczne na tereny działek przyległych, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe. Jest drogą dwukierunkową o szerokości jezdni 6, 60 m. W ramach tejże inwestycji zostały wykonane zjazdy publiczne na tereny działek przyległych. Została wykonana kanalizacja teletechniczna, czy zamontowane zostały urządzenia BRD.

Po wybudowaniu ul. Inwestorskiej wraz ze skrzyżowaniem czterowylotowym teren będzie przygotowany do realizacji inwestycji w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej w Borownicy. Jest to 50 ha terenu przygotowanego dla przedsiębiorców. Droga będzie połączona z  drogą krajową nr 19/74, czy z budowaną obecnie S19 (węzeł Janów Lubelski Północ  - nazwa robocza Kopce).

Podkreślmy, że droga gminna – ul. Inwestorska w miejscowości Borownica uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Koszt dofinansowania to suma rzędu 1 594 615, 00 zł brutto. Łączny koszt zadania – 2 726 595, 88 zł brutto, wkład własny gminy Janów Lubelski – 1 131 980, 88 zł brutto. Skład Powiatu Janowskiego – 500 tys. zł.

Dnia 7 września br., miał miejsce odbiór częściowego zadania (jest to część do pasa drogowego drogi krajowej). Wykonawcą było Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie.

W odbiorze, który miał miejsce 7 września br. uczestniczył: Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, Justyna Kuśmierczyk - Inspektor ds. drogownictwa UM, Sławomir Dworak - kierownik Ref. Zarządzania Kryzysowego i Logistyki, Ryszard Sirko - Inspektor Nadzoru,  Paweł Fusiara - przedstawiciel wykonawcy, Lesław Muzyka - przedstawiciel Inspektora nadzoru.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Tagi:
drogi
facebook youtube