Drukuj Drukuj

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Wacław Ołtarzewski Archiwalny wpis

Opublikowano: 23.07.2020

Kolejną postacią z wystawy " W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej" jest Wacław Ołtarzewski.

Wacław Ołtarzewski (1842-1922) - urodził się w polskiej rodzinie na terenie Ukrainy. Jako młody chłopiec brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Po ukończeniu studiów prawniczych w Petersburgu, pracował jako sędzia przez 16 lat. Najpierw w Petersburgu a później w Orenburgu, Lipiecku i Niżnym-Nowogrodzie. Przez jakiś czas mieszkał w Kijowie, gdzie bez reszty poświęcił się adwokaturze.
Wacław Ołtarzewski był pierwszym polskim adwokatem po reformie sądów w 1876 roku. Zasłynął z działalności społecznej na rzecz kształcącej się ubogiej polskiej młodzieży. Znany był również jako wielki dobroczyńca polskich organizacji oświatowych i dobroczynnych.
W czasie I wojny światowej był mocno zaangażowany w pomoc dla rodaków - uchodźców z Rosji. Poświęcał na to wiele swoich własnych środków finansowych. W wieku 80 lat zmuszony był do opuszczenia Ukrainy z powodu przewrotu bolszewickiego w Rosji. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, przez jakiś czas mieszkał w Warszawie, a później przeniósł się do Janowa Lubelskiego, gdzie mieszkała jego córka. Tutaj zmarł 28 kwietnia 1922 roku. Uroczystości pogrzebowe w dn. 30 kwietnia 1922 roku. miały bardzo podniosły charakter i były wielką patriotyczną manifestacją. Czasopisma z tego okresu „Ziemia Lubelska” i „Głos Lubelski” podają, że wzięły w nim udział liczni przedstawiciele mieszczan i włościan oraz wiele organizacji i towarzystw z tamtego okresu. Wacław Ołtarzewski chowany był z wielkimi honorami jako powstaniec styczniowy, wielki patriota i bohater narodowy.
Społeczeństwo Janowa Lubelskiego dzięki staraniom Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego w 2013 roku odrestaurowało zaniedbany grób Wacława Ołtarzewskiego. W miejsce skromnego grobu, zwieńczonego starym brzozowym krzyżem, stanął nowy – wykonany z piaskowca i ozdobiony pięknym krzyżem. Pod nim jest godło powstańczego orła oraz oryginalna tabliczka nagrobna z 1922 roku. Na pomniku znajduje się również inskrypcja okolicznościowa oraz krótka informacja o życiu zmarłego.

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

 

Przejdź do oryginalnej wersji publikacji w archiwalnej wersji strony
facebook youtube