Drukuj Drukuj

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Marcin Borelowski "Lelewel" Archiwalny wpis

Opublikowano: 15.07.2020

Kolejną postacią widniejącą na wystawie " W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej" jest Marcin Borelowski "Lelewel".

Marcin Maciej Borelowski ps. „Lelewel” (1829-1863). Urodził się w Półwsiu Zwierzynieckim koło Krakowa, był synem Karola i Agnieszki małżonków Borelowskich. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, sam też był rzemieślnikiem, z zawodu blacharzem. Już jako młody chłopiec uczestniczył w wystąpieniach niepodległościowych, jakie miały miejsce w Krakowie w latach 1846-1848. Po upadku nastrojów rewolucyjnych Wiosny Ludów, Borelowski nie zaprzestał działalności konspiracyjnej początkowo związany był z millenerami – stronnictwem „białych”, aby w roku 1862 związać się ze stronnictwem czerwonych, bardziej radykalnym w swych dążeniach przeprowadzenia reform społecznych. Marcin Borelowski przed wybuchem powstania był współorganizatorem wystąpień patriotycznych w Warszawie. Po wybuchu powstania już jako Marcin „Lelewel” Borelowski zostaje dowódcą oddziałów partyzanckich i naczelnikiem wojennym na województwo lubelskie i podlaskie. Dosłużył się stopnia pułkownika. Stoczył około 25 bitew, aż do bohaterskiej śmierci w okolicach Janowa.
4 września 1963 roku oddział „Lelewela” stacjonował w Zwierzyńcu, a 6 września po wyczerpującym marszu został otoczony przez przeważające siły rosyjskie pod miejscowością Batorz. Mimo oporu powstańcy ponieśli niepowetowane straty, zginął także dowódca – legendarny Marcin „Lelewel” Borelowski. Na drugi dzień chłopi z Batorza pochowali go na miejscowym cmentarzu.

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

 

Przejdź do oryginalnej wersji publikacji w archiwalnej wersji strony
facebook youtube