środa, 22 maj 2019, Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy

Pogoda w Janowie

niedziela, 28 grudzień 1687

Marcin Zamoyski wydaje przywilej potwierdzający wysokość czynszu - 30 zł z łanu, wpłacanego do kasy skarbu ordynackiego.

Dokument ten jednocześnie nakłada na janowskich mieszczan obowiązek stawiania się z każdego domu po jednej osobie z sierpem do pracy na folwarku w Białej.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www