Drukuj print

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Kategoria: PO Polska Cyfrowa 2014-2020
Lata trwania: 2020
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnegoCałkowita wartość projektu:
69 960,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 69 960,00 zł (100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu)
Realizacja: 2020 rok


Gmina Janów Lubelski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”


W ramach projektu zakupiono 21 laptopów i 11 sztuk oprogramowania. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych z terenu naszej gminy:

  • 17 szt. PSP Janów Lubelski
  • 2 szt. PSP Biała Druga
  • 2 szt. PSP Momoty Górne

Z laptopów korzystają uczniowie i nauczyciele w ramach zdalnego nauczania.

 

facebook youtube