Drukuj print

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Kategoria: PO Polska Cyfrowa 2014-2020
Lata trwania: 2020
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej



Całkowita wartość projektu:
92 250,00 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 92 250,00 zł (100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu)
Realizacja: 2020 rok


Gmina Janów Lubelski realizuje projekt grantowy pn zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"


W ramach projektu zakupiono 30 laptopów. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych z terenu naszej gminy:

  • 21 szt. PSP Janów Lubelski
  • 5 szt. PSP Biała Druga
  • 4 szt. PSP Momoty Górne

Z laptopów korzystają uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).
Po zakończeniu pandemii sprzęt powróci do szkół, aby na lekcjach stacjonarnych wspierał nauczycieli oraz uczniów.

 

facebook youtube