Drukuj print

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski - etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi o nr113552L ul.Inwestorskiej, Część II wraz z budową obustronnego włączenia do drogi krajowej

Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych
Lata trwania: 2020-2021
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski - etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi o nr113552L ul.Inwestorskiej, Część II wraz z budową obustronnego włączenia do drogi krajowej

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość całkowita projektu: 5 384 289,07 zł  
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 2 657 693,19 zł
Dofinansowanie: 1 594 615,00 zł (60 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny: 3 789 674,07
Realizacja w latach: 2020-2021

 

 

Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Janów Lubelski oraz poprawa dostępności do istniejących terenów inwestycyjnych w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej "Borownica" i skomunikowanie kolejnych, nowych 70 ha terenów inwestycyjnych.

Opis projektu:
Projekt jest kontunuacją budowy  ul. Inwestorskiej etap II, część I na terenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej "Borownica" i pozwoli skomunikować ul. Inwestorską z DK 19 i DK 74.
Projekt polegał na:

 

  •    budowie drogi o szerokości 6,5 m i dł. 950,6 m (dwupasmowa, dwukierunkowa, klasa techniczna drogi L, prędkość projektowana Vp = 50 km/h, kategoria ruchu KR4) wraz z obustronnym skanalizowanym czterowlotowym skrzyżowaniem z drogą krajową DK 19 i 74,
  •    budowie jednostronnego chodnika o dł. 670,5 m i szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,
  •    budowie obustronnych poboczy i gruntowych z nawierzchni ulepszonej 1,5 m i dł. ok. 1900 m
  •    wykonaniu rowu odwadniającego przydrożnego po obu stronach
  •    budowie skrzyżowania ul. Inwestorskiej z DK 19 i 74
  •    wykonaniu nawierzchni peronów autobusowych w pasie drogi DK 19 i 74
  •    wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego, wraz z zamontowaniem urządzeń BRD (aktywny znak drogowy D-6 dwustronny z lampą pulsacyjną, zasilaną układem hybrydowym na wysięgniku, doświetlenie przejścia dla pieszych w systemie SSOD, azyl przejścia dla pieszych)
  •    budowie oświetlenia ulicznego
  •    budowie kanalizacji teletechnicznej


 

facebook youtube