Drukuj print

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski - etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi o nr 113552L ul. Inwestorskiej. CZĘŚĆ I

Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych
Lata trwania: 2019
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości  Borownica gmina Janów Lubelski - etap II  w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi o nr 113552L ul. Inwestorskiej.  CZĘŚĆ I

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość całkowita projektu: 1 906 157,04 zł  
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 786 225,92 zł
Dofinansowanie: 1 071 735,00 zł (60 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny: 834 422,04
Realizacja: 2019

 

Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Janów Lubelski oraz poprawa dostępności do istniejących terenów inwestycyjnych w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej "Borownica" i skomunikowanie kolejnych, nowych 50 ha terenów inwestycyjnych.

Opis projektu:
Projekt polegał na budowie drogi o szerokości 6,5 m i dł. 465 m (dwupasmowa, dwukierunkowa, klasa techniczna drogi L, prędkość projektowana Vp = 50 km/h, kategoria ruchu KR4), jednostronnego chodnika o dł. 438 m i szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej, z obustronnymi poboczami gruntowymi z nawierzchni ulepszonej 1,5 m i dł. 885 m oraz rowem odwadniającym. Projekt stanowił wydłużenie istniejącej drogi ul. Inwestorskiej na terenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej "Borownica". W ramach inwestycji wykonano zjazdy publiczne na teren działek przyległych, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i szerokości nawierzchni zjazdów 6,0-6,5 m. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano urządzenia BRD zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W ramach projektu przebudowano linię energetyczną, wykonano oświetlenie uliczne i kanalizację teletechniczną.
Projekt jest związany z budową  ul. Inwestorskiej etap II, część II, która pozwoli skomunikować ul. Inwestorską z DK 19 i DK 74. 

facebook youtube