Drukuj print

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Janów Lubelski

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2018-2020
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Janów Lubelski


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Wartość całkowita projektu: 10 120 759,67 zł
Dofinansowanie: 5 911 009,39 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny: 4 209 750,28 zł
Realizacja: 2018-2020

 

 

Cel projektu:
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Janów Lubelski

Rezultaty projektu:

 

 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej


Opis projektu:
Przedsięwzięcie dotyczy głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Janów Lubelski:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,
 • Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie Lubelskim
 • budynek po Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim,
 • Publiczna Szkołą Podstawowa w Momotach Górnych

polegającej na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, bramy (przy Domu Nauczyciela), dociepleniu ścian, stropów i piwnic, wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacjami odgromowymi (bez PSP w Momotach Górnych), wykonaniu opaski z kostki brukowej dookoła budynków, wymianie źródeł światła na energooszczędne typu LED, wymianie instalacji CO (bez PSP w Momotach Górnych), zamontowaniu instalacji solarnych

facebook youtube