Drukuj print

Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 2841/2 i 2842 w miejscowości Łążek Ordynacki gmina Janów Lubelski

Kategoria: Środki celowe budżetu Województwa Lubelskiego
Lata trwania: 2020

Nazwa programu: środki celowe budżetu Województwa Lubelskiego
Wartość całkowita projektu:
180 349,49 zł  
Dofinansowanie: 125 349,49 zł (69,5 %)
Wkład własny: 55 000,00
Realizacja: 2020

 

Opis projektu:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej  dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Łążek Ordynacki w zakresie nawierzchni bitumicznej dł. 440 mb i szerokości jezdni 3,5 m. Uzupełnione zostaną pobocza (o nawierzchni kamiennej dł. 880 mb, szer. 0,75 m) mieszanką stabilizacyjną frakcją  0-31,5 mm. Planowana droga do przebudowy znajduje się w miejscowości Łążek Ordynacki  gmina Janów Lubelski. Droga pełni funkcję gospodarczą, między innymi dojazdową do pól, łąk, lasu, zarówno mieszkańców Łążka, jak i okolicznych miejscowości. Liczba obsługiwanych gospodarstw znajdujących się bezpośrednio przy tej drodze to około 12 ha powierzchni. Droga pełni   funkcję również turystyczną, przez którą przebiega szlak pieszy oraz rowerowy w stronę lasu, gdzie przebiega droga asfaltowa, aż do miejscowości Kalenne oraz Gwizdów. W okresie od wiosny do jesieni przedmiotowa droga intensywnie wykorzystywana jest przez osoby zajmujące się zbieraniem runa leśnego oraz korzystający z walorów turystycznych  na łonie natury w Lasach Janowskich.

Przedmiotowa droga jest o nawierzchni nieutwardzonej tłuczniowej z licznymi uszkodzeniami, po której  utrudniony jest bezpieczny przejazd  w okresie roztopów i ulewnego deszczu, zarówno pojazdów osobowych, jak i maszyn rolniczych, które w okresie wiosennym, letnim, jak i jesiennym oraz częściowo zimowym, stwarzają wzmożony ruch na drodze, ponieważ jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych oraz leśnych. Przemieszczające się po drodze maszyny rolnicze często  o zwiększonych gabarytach omijając uszkodzenia w nawierzchni, niejednokrotnie zjeżdżają na pobocze zagrażając jednocześnie bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów.

Przebudowanie - zmodernizowanie przedmiotowej drogi, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nadanie odpowiednich spadków poprzecznych, jak  i podłużnych, w celu jak najlepszego  odprowadzenia wody opadowej, przyczyni się do bezpieczniejszego oraz bardziej komfortowego korzystania z drogi gminnej, zarówno użytkownikom zmechanizowanym, jak i pieszym.  Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się zarówno do poprawy bezpieczeństwa na drodze jak i poprawi się komfort i bezpieczeństwo  rolników poruszających się niejednokrotnie maszynami o zwiększonych gabarytach przez cały rok. Również w miesiącach zimowych drogą poruszają się sprzęty rolnicze zwożąc drewno z lasu. Reasumując, planowane zadanie korzystnie wpłynie na gospodarkę w tym terenie oraz ochronę gruntów rolnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie odpowiednich spadków, co przyczyni się również do poprawy warunków gospodarowania.

facebook youtube