Drukuj print

Przebudowa drogi niepublicznej od ul. Modrzewiowej do ul. Wojska Polskiego w Janowie Lubelskim”

Kategoria: Zadania realizowane z państwowych funduszy celowych lub budżetu państwa. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Lata trwania: 2022

 

Tytuł projektu: Przebudowa drogi niepublicznej od ul. Modrzewiowej do ul. Wojska Polskiego na długości 217 m. w Janowie Lubelskim

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Łączny kwalifikowany koszt zadania: 1 804 926,62 zł

Kwota dofinansowania: 1 228 892,40 zł.
Realizacja: 2022

Opis:

Branża drogowa:

 • Przebudowa jednojezdniowego dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi gminnej niepublicznej
 • Przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi
 • Przebudowa drogi w zakresie ciągu pieszo-rowerowego
 • Przebudowa drogi w zakresie parkingów
 • Przebudowa przepustu pod korona drogi
 • Konserwacja oraz aktualizacja istniejącego oznakowania drogowego pionowego i poziomego
 • Wycinka zagajników kolidujących z projektowanymi urządzeniami infrastruktury
 • Nasadzenia zieleni miejskiej niskiej

Branża elektryczna:

 • Oświetlenie dróg zewnętrznych
 • Oświetlenie parkingów
 • Oświetlenie przejść dla pieszych

Branża sanitarna:

 • przebudowa sieci gazowej
facebook youtube