Drukuj print

Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od km 0+008 do km 0+340

Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych
Lata trwania: 2019-2020
Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od km 0+008 do km 0+340

 

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość całkowita projektu: 398 631,32 zł  
Dofinansowanie: 239 178,00 zł (60 %)
Wkład własny: 159 453,32
Realizacja w latach: 2019-2020

 

Cel projektu:

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, zmianie nawierzchni istniejących parkingów, wykonaniu nawierzchni pod pojemniki na odpady komunalne, wykonaniu zatoki postojowej wzdłuż ulicy oraz wykonaniu zjazdów do posesji. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy przejezdności ulicy, poprawy warunków parkowania pojazdów. Nastąpiła zdecydowana poprawa warunków trakcyjnych drogi jak i poprawa bezpieczeństwa, zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników tej drogi.

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej lokalnej ulicy Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim o długości 332 mb. Po lewej stronie istnieje pas zieleni szerokości od 2,3 m do 3,0 m. W miejscu pasa zieleni projektuje się wzdłużne zatoki postojowe, dzięki którym uporządkuje się parkowanie pojazdów na jezdni, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po drodze. Po stronie prawej znajdują sie obecnie dwa parkingi o nawierzchni bitumicznej wymagającej remontu, wjazdy do szeregu garaży o nawierzchni bitumicznej oraz wjazdy do garaży o nawierzchni betonowej bardzo zniszczonej. Po prawej stronie znajduje się również chodnik szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. Występuje również oświetlenie drogowe. Odwodnienie istniejące, jak i projektowane, powierzchniowe spadkiem podłużnym.
Poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Sowiakowskiego nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m. in. poprzez uporządkowanie oznakowania drogowego, zaprojektowanie progu zwalniajacego prefabrykowanego typu U-16 wyspowy, który spowolnił ruch na dojeździe do drogi krajowej nr 74 jak i przed przejściem dla pieszych przez ul. Sowiakowskiego. W celu zapewnienia bezkolizyjnego poruszania się pieszych w ciągu przebudowywanej ulicy, zaprojektowano dwa przejścia dla pieszych. Zaprojektowane zatoki postojowe po stronie lewej przyczyniły się do tego, że na jezdni nie będą już parkować samochody jak dotychczas, więc cała szerokość jezdni będzie drożna, przez co poprawiła się również widoczność. Zmiana nawierzchni parkingów po stronie prawej poprawiła bezpieczeństwo  oraz płynność w wykonywaniu manewru parkowania. Zaprojektowany znak A-7 na dojeździe drogi gminnej ul. Liliowej uporządkował organizację ruchu, jak i zwiększył bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników drogi gminnej ul. Sowiakowskiego, jak i dla użytkowników ul. Liliowej. Poprzez oznakowanie D-40 "strefa zamieszkania" większy komfort i bezpieczeństwo mają piesi w miejscu, gdzie nie ma chodnika na przy parkingach i zatokach postojowych. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa zaprojektowano przed progiem zwalniającym znak  B-33 ograniczenie prędkości do 20 km/h.

facebook youtube