Drukuj print

Przebudowa dróg gminnych w Janowie Lubelskim: ul. Liliowej i ul. Ojca Jana

Kategoria: Zadania realizowane z państwowych funduszy celowych lub budżetu państwa. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Lata trwania: 2022

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych w Janowie Lubelskim: drogi gminnej ul. Liliowej od km 0+13,5 do km 0+350 i drogi gminnej nr 108944L ul. Ojca Jana

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Łączny kwalifikowany koszt zadania: 723 381,02 zł

Kwota dofinansowania: 505 575,72 zł
Realizacja: 2022

Opis w  ul. Liliowej:

 • Roboty pomiarowe
 • Rozbiórka istniejących krawężników
 • Rozebranie zjazdów z kostki betonowej
 • Frezowanie podbudowy z mas mineralno – bitumicznych
 • Mechaniczne wykonanie koryta
 • Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne
 • Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5
 • Wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej
 • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70  KR 1-2 wg. WT 2010 (w ilości wg. tabeli wyrównań)
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR 2 wg WT 2:2010
 • Regulacja pionowa studzienek
 • Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową
 • Plantowanie i obsianie trawą
 • Tablica informacyjna wraz z montażem (wzór tablicy zgodnie z wytycznymi  przekaże Zamawiający)

  Opis w ul. Ojca Jana:

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne
 • Podbudowa
 • Obramowania
 • Nawierzchnia bitumiczna
 • Nawierzchnia z kostki betonowej
 • Roboty wykończeniowe
 • Tablica informacyjna wraz z montażem (wzór przekaże Zamawiający)

 

facebook youtube