Drukuj print

Przebudowa dróg gminnych nr 108907L ul. Fredry, nr 108929L ul. Lechnickiego i nr 108974L ul. Szymanowskiego w Janowie Lubelskim.

Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych
Lata trwania: 2019-2020
Przebudowa dróg gminnych nr 108907L ul. Fredry, nr 108929L ul. Lechnickiego i nr 108974L ul. Szymanowskiego w Janowie Lubelskim.

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość całkowita projektu: 802 601,17 zł  
Dofinansowanie: 481 560,00 zł (60 %)
Wkład własny: 321 041,17
Realizacja w latach: 2019-2020

 

Cel projektu:
Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie zdegradowanego stanu nawierzchni i konstrukcji dróg i poprawę spójności układu komunikacyjnego. Poprzez przebudowę układu trzech dróg gminnych poprawi się powiązanie układu komunikacyjnego z drogą powiatową ul. Okopową w Janowie Lubelskim, stanowiącą na chwilę obecną wschodnią małą obwodnicę miasta. Przenosi ona duży ruch pojazdów omijających ścisłe centrum miasta, jest głównym ciągiem komunikacyjnym wyjazdowym w stronę drogi krajowej nr 19/74 i stanowi dojazd do Janowskiej Strefy Inwestycyjnej pracowników zakładów tam zlokalizowanych. W przypadku jakiegoś zdarzenia na odcinku drogi powiatowej ul. Okopowej będzie można ominąć miejsce zdarzenia, przekierowując ruch na ciągi drogowe przewidziane do przebudowy, nie utrudniając jednocześnie działań ratowniczych.

Opis projektu:
Przebudowa dróg gminnych ul. Fredry, ul. Lechnickiego i ul. Szymanowskiego w Janowie Lubelskim ma na celu wzmocnienie zdegradowanego stanu nawierzchni i konstrukcji dróg. Przebudowa zapewni poprawę geometrii i spadków poprzecznych nawierzchni bitumicznych dróg. Na przebudowywanych drogach gminnych zostaną wymienione krawężniki, umożliwiające najazd i parkowanie częściowo na poboczach zielonych. Podczas prac zostaną wykonane niezbędne zabezpieczenia sieci istniejących uzbrojeń w pasach dróg objętych inwestycją, zostaną wyregulowane studnie kanalizacyjne i inne elementy uzbrojeń sieciowych, typu skrzynki dla zaworów wodociągowych. Stan istniejący dróg gminnych planowanych do przebudowy wg. wniosku: droga gminna ul. Szymanowskiego w Janowie Lubelskim jest drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m oraz 3,6 m szerokości na łączniku pomiędzy drogą gminną ul. Lechnickiego i drogą powiatową ul. Okopową; droga gminna  ul. Lechnickiego w Janowie Lubelskim jest drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej szerokości od 6,0 m do 6,3 m oraz 3,6 m szerokości na łączniku pomiędzy drogą gminną ul. Fredry; droga gminna ul. Fredry w Janowie Lubelskim jest drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej szerokości od 4,0 m do 6,5 m. Nawierzchnia bitumiczna, jak i istniejące krawężniki na planowanych do przebudowy drogach gminnych, są w złym stanie technicznym, nawierzchnia jest często remontowana, spękana, posiada zaniżenia, gdzie gromadzi się woda opadowa i roztopowa, studzienki kanalizacyjne są pozapadane, istnieje realne niebezpieczeństwo uszkodzenia pojazdów mechanicznych. Drogi te i ich nawierzchnie jezdni wymagają natychmiastowej interwencji w celu zabezpieczenia ich dotychczasowej konstrukcji przed całkowitą degradacją. Stan projektowany, docelowy dróg gminnych planowany do uzyskania po przebudowie dróg gminnych wg. wniosku: droga gminna nr 108974L ul. Szymanowskiego w Janowie Lubelskim, klasa L, długość do przebudowy 396 mb, od km 0+000 do km 0+269,6 wraz z łącznikami długości 125,8 mb, szerokość jezdni 6,0 m, łączniki 3,6 m, spadek poprzeczny daszkowy 2%, spadek podłużny po istniejącej nawierzchni, nawierzchnia jezdni po przebudowie 2163 m2, zjazdy łącznie 631 m2, miejsca postojowe 38 m2, odwodnienie drogi powierzchniowe ze względu na pochyłe ukształtowanie  terenu; droga gminna nr 108929L ul. Lechnickiego w Janowie Lubelskim, klasa L, długość do przebudowy 267,9 mb, od km 0+000 do km 0+267,9 wraz z łącznikiem długości 60,8 mb, szerokość jezdni od 6,0 m - do 6,3 m, łączniki 3,6 m, spadek poprzeczny daszkowy 2%, spadek podłużny po istniejącej nawierzchni, nawierzchnia jezdni po przebudowie 1903 m2, zjazdy łącznie 662 m2, odwodnienie drogi powierzchniowe ze względu na pochyłe ukształtowanie  terenu; droga gminna nr 108907L ul. Fredry w Janowie Lubelskim, klasa L, długość do przebudowy 466,5 mb, od km 0+000 do km 0+466,5 szerokość jezdni od 3,7 m - do 5,6 m, spadek poprzeczny daszkowy 2%, spadek podłużny po istniejącej nawierzchni, nawierzchnia jezdni po przebudowie 2405 m2, zjazdy łącznie 224 m2, miejsca postojowe 21,0 m2, odwodnienie drogi powierzchniowe ze względu na pochyłe ukształtowanie  terenu. Od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego do końca zakresu tj. do km 0+466,5 po stronie prawej planuje się wykonać utwardzenie pobocza kostką brukową na szerokości od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, które dodatkowo będzie służyło poprawie bezpieczeństwa i skierowaniu ruchu pieszych w miejscu łączenia się trzech ulic planowanych do przebudowy.

facebook youtube