Drukuj print

Promocja obszaru objętego LSR poprzez wydawnictwo Kulinarne Skarby Ziemi Janowskiej

Kategoria: PROW 2014-2020
Lata trwania: 2017-2018
Promocja obszaru objętego LSR poprzez wydawnictwo Kulinarne Skarby Ziemi Janowskiej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Gminę Janów Lubelski, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020


Nazwa programu operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wartość całkowita projektu: 15 700,00 zł
Dofinansowanie: 8 000,00 zł (50,10 %)
Wkład własny: 7 700,00 zł
Lata realizacji: 2017-2018
 
Cel projektu:

  • zachowanie i promocja dziedzictwa kulinarnego Ziemi Janowskiej
  • podniesienie atrakcyjności Regionu
  • zaangażowanie środowiska lokalnego (organizacje pozarządowe, gospodynie domowe)
  • wzrost zapotrzebowania na lokalne produkty
  • rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja rolników, gospodyń domowych
  • promocja walorów turystycznych poprzez lokalną kuchnię

 
Opis projektu:
Projekt był skierowany do osób w każdym wieku, lubiących gotować, lubiących kuchnię regionalną (najczęściej kobiety, ale także seniorzy 60+). Książka, w której zostaną zebrane przepisy regionalne jest także znakomitą pamiątką nie tylko dla turystów, ale także dla naszych mieszkańców.
Niniejsze wydawnictwo bazuje na 15-letnich zbiorach przepisów produktów nagrodzonych w konkursie na potrawę regionalną i nalewkę żurawinową w różnych kategoriach: Gryczak, Potrawy na bazie kasz, Sery, Desery na bazie kasz, Wina i nalewki, Janowska Nalewka Żurawinowa. Konkurs ten organizowany jest w ramach sierpniowego Festiwalu Kaszy „Gryczaki”. Ponadto w przygotowanie wydawnictwa (tekst, wykonanie potraw do zdjęć) zaangażowano lokalne gospodynie z obszaru LGD „Leśny Krąg” oraz Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim (które zbiera przepisy oraz zajmuje się promocją i kultywowaniem naszego dziedzictwa).
Książka została wydana w nakładzie 3 000 szt. i zawiera przepisy, ale także zdjęcia potraw przygotowanych przez gospodynie domowe z naszego obszaru.
Wersja elektroniczna wydawnictwa jest zamieszczona na stronie internetowej www.janowlubelski.pl (zakładka Smaki Regionu), przez co publikacja trafia do jeszcze większego grona odbiorców.
Wydawnictwo było promowane i rozdawane bezpłatnie m.in. podczas XVI Festiwalu Kaszy „Gryczaki” w 2018 roku.

facebook youtube