Drukuj print

„Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim”

Kategoria: Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
Lata trwania: 2022-2024

Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

„Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim”,

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim”.

Nazwa programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Całkowita wartość zadania: 7.387.000,00

Wartość dofinansowania: 7.017.650,00

Realizacja projektu: 2022 - 2024

                                                                                                                                    

 „Modernizacja układu transportowego w Janowie Lubelskim”.

Opis inwestycji:

Modernizacja układu transportowego gminy ma duże znaczenie dla poprawy jakości życia mieszkańców gminy oraz rozwoju społecznego, gospodarczego i turystycznego Gminy Janów Lubelski. Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno miasta, jak też terenów wiejskich. Projekt obejmuje m.in. modernizację drogi do ośrodków wypoczynkowych przy zalewie wraz z dostosowaniem i przebudową obiektu mostowego, co pozytywnie wpłynie na rozwój  turystyki. Przebudowa drogi  wraz z zatoką autobusową w obrębie szkoły znacznie poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z przyległego kompleksu sportowego oraz dzieci uczęszczających do szkoły. Modernizacja dróg osiedlowych przyczyni się do  lepszego połączenia drogowego z miejscami użyteczności publicznej. Inwestycja przyczyni się również  do rozwoju budownictwa jednorodzinnego i w efekcie pozytywnie wpłynie na sektor usług budowlanych. Poprzez budowę nowej infrastruktury drogowej wzrośnie jakość życia, poziom bezpieczeństwa oraz nastąpi wzrost spójności społeczno-gospodarczej na terenie miejskim i wiejskim gminy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 108915L ul. Kamienna od km 0+011 do km 0+261 w Janowie Lubelskim

2) Przebudowa drogi gminnej nr 113551L  Łążek Ordynacki – Łążek Przymiarki

od km  0+000 do km 0+566 o od km 0+53 do km 0+297 Gmina Janów Lubelski

3) Przebudowa drogi gminnej nr 108889L  Łążek Garncarski – Łążek Ordynacki

od km 0+000 do km 0+250,5 o od km 0+280,5 do km 1+229

4) Przebudowa drogi gminnej nr 108954L ul. Reja w Janowie Lubelskim

5) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej do zalewu w Janowie Lubelskim

od km 0+000 do km 0+113 oraz w zakresie budowy przepustu ramowego

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 108900L ul. Brzozowa w Janowie Lubelskim od km 0+000 do km 0+232

7) Przebudowa drogi wewnętrznej -  ul. Leśna w Janowie Lubelskim od km 0+007 do km 0+196

8) Przebudowa drogi gminnej Nr 108901L ul. Bukowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Modrzewiowej w Janowie Lubelskim.

9) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na os. Nowe Przyborowie od ul. Akacjowej do ul. Modrzewiowej

10) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na os. Nowe Przyborowie od ul. Dębowej do ul. Akacjowej

11) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na Przyborowie ETAP I od ul. Jaworowej do ul. Akacjowej

12) Utwardzenie ciągów komunikacyjnych Park Misztalec w Janowie Lubelskim

13) Budowa drogi gminnej na os. Sachalin w Janowie Lubelskim ul Poziomkowej Etap II od km 0+148 do km 0+353

14) Rozbudowa drogi gminnej Nr 108938L ul. Modrzewiowej od km 0+000 do km0+362 w Janowie Lubelskim

wraz z budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV

15) Przebudowa układu transportowego dróg wewnętrznych w obrębie Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim

16) Przebudowa ul. Wałowej w zakresie chodnika od ul. Krzywej do ul. Wesołej w Janowie Lubelskim

17) Utwardzenie terenu na dz. Nr 2057 w miejscowości Janów Lubelski ul. Zamoyskiego

facebook youtube