Drukuj print

Janów Lubelski jest EKO – kształtowanie postaw proekologicznych w gminie Janów Lubelski poprzez przeprowadzenie pilotażowej akcji „Sprzątam po swoim psie”, organizację Ekolandii oraz konkursu na najładniejszą zagrodę i posesję

Kategoria: WFOŚiGW
Lata trwania: 2017
Janów Lubelski jest EKO – kształtowanie postaw proekologicznych w gminie Janów Lubelski poprzez przeprowadzenie pilotażowej akcji „Sprzątam po swoim psie”, organizację Ekolandii oraz konkursu na najładniejszą zagrodę i posesjęNazwa programu operacyjnego:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Wartość całkowita projektu: 31 848,29 zł
Dofinansowanie: 13 000,00 zł (40,82 %)
Wkład własny: 18 848,29 zł
Realizacja: 2017 rok
 
Cel projektu:

  • kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży;
  • wdrożenie hasła: edukacja zaczyna się od najmłodszych, czyli dotarcie z informacją dotyczącą działań proekologicznych do naszych najmłodszych mieszkańców;
  • podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i dbania o otaczające nas środowisko naturalne;
  • upowszechnianie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, bogactwa flory i fauny Lasów Janowskich, zasad postępowania z odpadami oraz zasad sprzątania po swoich psach;
  • podniesienie walorów estetycznych naszej gminy;
  • kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek i estetykę naszej gminy;

 
Opis projektu:
Projekt był realizowany od początku kwietnia do końca sierpnia 2017 roku na terenie gminy Janów Lubelski. Projekt był kontynuacją działań podjętych w poprzednich latach, jednak rozbudowany o pilotażową akcję „Sprzątam po swoim psie”.
W ramach projektu:

  • przeprowadzenie pilotażowej akcji „Sprzątam po swoim psie” (zakup i postawienie 4 koszy z woreczkami na psie odchody, konkurs plastyczny klas 0-VI na hasło i plakat promujący akcję – nagrodą dla 3 zwycięskich klas była wycieczka do Parku Rekreacji ZOOM NATURY, a dla pozostałych uczestników było przedstawienie teatralne związane z edukacją ekologiczną pt. „Zielony Kopciuszek” – klasy 0-III i seans filmowy – klasy IV-VI, wydruk ulotek 2 000 szt,
  • organizacja konkursu na najładniejszą zagrodę i posesję na terenie gminy Janów Lubelski (nagrody wręczane podczas Festiwalu Kaszy „Gryczaki”)
  • organizacja Ekolandii, czyli krainy ekologicznej kreatywności dla dzieci i młodzieży, która będzie towarzyszyć Festiwalowi Kaszy „Gryczaki” (plakaty 100 szt. promujące Ekolandię, konkursy: Quiz wiedzy ekologicznej, EKO Turniej, Konkurs plastyczny EKO Plastuś, EKO Czapa, EKO Zwierzak, EKO Torba, EKO Dom, EKO Rybka, Most życzeń „Czysty świat za sto lat”, zabawy - czasoumilacze: pieczątki z kartofla, plener malarski, malowanki, wycinanki itp.
facebook youtube