Drukuj print

"Ekolandia" - ekologiczne zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas Festiwalu Kaszy "Gryczaki" oraz konkurs na najładniejszą zagrodę i posesję na terenie Gminy Janów Lubelski

Kategoria: WFOŚiGW
Lata trwania: 2016
"Ekolandia" - ekologiczne zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas Festiwalu Kaszy "Gryczaki" oraz konkurs na najładniejszą zagrodę i posesję na terenie Gminy Janów LubelskiNazwa programu operacyjnego:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Wartość całkowita projektu: 15 648,60 zł
Dofinansowanie: 7 979,50 zł (50,99 %)
Wkład własny: 7 851,10 zł
Realizacja: 2016 rok
 
Cel projektu:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży
  • Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
  • Upowszechnianie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, bogactwa flory i fauny Lasów Janowskich oraz zasad postępowania z odpadami
  • Podniesienie walorów estetycznych i wizerunku Gminy Janów Lubelski
  • Zapewnienie atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom gminy oraz turystom
  • Kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek miejscowości
  • Propagowanie działań proekologicznych /min. segregacji odpadów, właściwego gospodarowania zielenią


Opis projektu:
Projekt był kontynuacją działań podjętych w poprzednim roku.
W ramach projektu:

  • zorganizowano Ekolandię podczas Festiwalu Kaszy „Gryczaki” (konkursy: Quiz Wiedzy Ekologicznej, Eko Turniej, Eko Design, Eko Rybka, plener malarski pt. „Przyroda, która mnie otacza”, konkurs plastyczny Chrońmy przyrodę, zgadywanka pt. „Jakie to drzewko”, zgadywanka „Zgaduj Zgadula”, warsztaty Eko Anioł, Eko Ludek, mobilny punkt informacyjny - informacje z zakresu selektywnej zbiórki odpadów
  • organizacja konkursu na najładniejszą zagrodę i posesję w gminie Janów Lubelski (z nagrodami wręczonymi podczas Festiwalu Kaszy „Gryczaki”.
facebook youtube